Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 4)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 111

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 9II Các Vua 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Những Ngày Sau Rốt

Tựa đề: Những Ngày Sau Rốt Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Công Vụ 2:18 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

J.S. Bach: Easter Oratorio

 Easter Oratorio Johann Sebastian Bach Vài Nét Về Tác Phẩm Easter Oratorio là một tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach sáng tác.  Tác phẩm được trình bày lần đầu tiên vào Chúa Nhật Phục Sinh 1/4/1725 tại Leipzig. Easter Oratorio được Bach khai triển dần theo thời gian.  Trong lần trình diễn đầu tiên vào năm 1725, tác phẩm chỉ là một cantata thuật lại lòng nôn nả của các môn đệ Chúa ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018 Giê-rê-mi 7:26-28 Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 110

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6II Các Vua 7II Các Vua 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Tội Lỗi Là Gì? (c. 18-22) 1. Không tin kính (c. 18) 2. Không công bình (c. 18) 3. Bắt hiếp lẽ thật (c. 18) 4. Không làm sáng Danh Đức Chúa Trời (c. 21) 5. Không tạ ơn (c. 21) 6. Thờ hình tượng (c. 22-23) II. Hậu Quả Của Tội Lỗi (c. 24-32) 1. Bị Đức Chúa Trời phó mặc (c. 24-31) (1) Sa vào sự ô uế theo lòng ham ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018 Giê-rê-mi 7:23-26 Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… “Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao trước những lời Đức Giê-hô-va khuyên dạy họ? Có gì khác nhau giữa tổ phụ người Ít-ra-ên và thế hệ của họ? Ngày nay Chúa nhắc nhở bạn như thế nà ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 109

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4II Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 13:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho một ai đó hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus biết điều gì sắp xảy ra?  Chúa đã làm gì để bày tỏ tình thương của Ngài cho các môn đệ của Ngài (13:1)? Việc gì đã xảy ra với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (13:2)?  Đức ...

Read more

Thánh Ca: In the Beginning

Nguyên tác: In the Beginning Lời: Giăng 1:1-5 Nhạc: Joshua Bryant Spacht Trình bày: California Baptist University Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top