Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (I Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: “Ngày đến” trong câu 13 chỉ về thời điểm nào? Điều gì sẽ xảy ra trong th ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 114

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 17II Các Vua 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngày và Đêm

Vậy, có ban đêm và ban ngày, ấy là ngày thứ nhứt (Sáng 1:5) Ban đêm thì tối, ban ngày thì sáng, tuy nhiên khi cả hai hợp lại với nhau thì được gọi chung là ngày, là tên chỉ dành cho sự sáng. Điểm này đáng được lưu ý bởi vì kinh nghiệm tâm linh cũng được so sánh như vậy. Trong mỗi tín đồ có cả sự tối tăm lẫn sự sáng; tuy nhiên người đó không được gọi là tội nhân vì cớ tội lỗi trong mình, nhưng người đó được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Vật Liệu Xây trên Nền Đức Tin “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai nhóm vật liệu xây dựng trên nền đức tin mà Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mang ý nghĩa gì? Kết quả khác nhau ra sao? Đời sống đức tin bạn được xây dựng bằng “vật liệu” nào? Sứ đồ P ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 113

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 14II Các Vua 15II Các Vua 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 112

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 11II Các Vua 12II Các Vua 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2018 Gióp 20:4-11 Hướng Đến Giá Trị Đời Đời “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về những hạnh phúc và thành quả của người làm ác? Bạn suy nghĩ thế nào khi thấy người ác được thịnh vượng trong đời này? Bạn quyết tâm thay đổi gì qua bài học hôm nay? ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ - Chương 2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Chúa Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018 Giê-rê-mi 7:28-31 Khi Đánh Mất Lẽ Thật “Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ người Giu-đa không còn đi theo sự hướng dẫn của chân lý? “Những vật gớm ghiếc” dân Chúa đặt trong nơi thánh là gì? Họ đã làm gì trong Tô-phết ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top