Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-5 Một Sự Kiện Lạ “Chớ lại gần chốn này. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hiện ra với ông Môi-se khi nào và ở đâu? Ngọn lửa, tiếng phán truyền của Chúa gợi cho bạn những suy nghĩ gì về Ngài? Bạn cần loại bỏ những gì để có thể đến gần Chúa? Ông Môi-se đang chăn bầy chiên cho cha vợ là ông G ...

Read more

Danh Nhân Kinh Thánh: Giô-sép

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 117

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 24II Các Vua 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 116

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 22II Các Vua 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 3:19-26  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Sự công bình của Đức Chúa Trời Đức tin  và ân sủng I. Xưng Công Bình (Justification) II. Sự Chuộc Tội (Redemption) III. Của Lễ Chuộc Tội (Oropitiation) 1. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng 2. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người 3. Đức Chúa Jesus là giải pháp duy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23-25 Lắng Nghe và Thấu Hiểu “Đức Chúa Trời đoái lại dân Ít-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của họ” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Chúa Trời? Chúa hành động như thế nào? Chúa có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tuyển dân, vua Ai Cập, và trên chính bạn? Bạn rút ra được những chân lý nào trong cuộc sống? Đức Chúa Trời là Đ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:12-17

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 13:12-17 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hỏi một người nào đang ở trong hoàn cảnh khó khăn rằng “Tôi có thể làm gì cho bạn” hay không? Tại sao bạn hỏi như vậy?  Bạn đã làm gì cho người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài, Đức Chúa Jesus đã làm gì (13:12a)?  Hành động này có ý nghĩa gì?  Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (13:12b)? Như vậy, Đứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Lửa Sẽ Chỉ Ra “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Hai điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những “thợ xây” thuộc linh trong câu 13 là gì? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 115

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 19II Các Vua 20II Các Vua 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sơ Lược Lịch Sử Dân Tộc Do Thái

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ DÂN TỘC DO THÁI Kinh Thánh được Chúa mặc khải trong bối cảnh của dân Do Thái.  Có kiến thức khái quát về lịch sử của dân tộc này sẽ giúp chúng ta dễ hiểu Kinh Thánh hơn. Khởi Ðầu Lịch Sử Kinh Thánh cho biết rất nhiều chi tiết về lịch sử loài người qua lịch sử của người Do thái và Hội Thánh. Mười một chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký thuật lại những biến cố đầu tiên của lịch sử l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top