Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018 I Cô-rinh-tô 13:1-8 Tình Yêu Trường Tồn “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những việc làm nào nếu thiếu tình yêu thương sẽ trở nên vô ích? Tình yêu thương sẽ mang đến những đức tính nào cho con người? Cuối cùng Sứ đồ Phao-lô kết luận đặc điểm gì về tình yêu? Tình yêu của bạn dành cho người khác như thế nào? Chương 13 củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018   I Cô-rinh-tô 13:1-8 Tình Yêu Trường Tồn   “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (câu 8).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những việc làm nào nếu thiếu tình yêu thương sẽ trở nên vô ích? Tình yêu thương sẽ mang đến những đức tính nào cho con người? Cuối cùng Sứ đồ Phao-lô kết luận đặc điểm gì về tình yêu? Tình yêu của bạn dành cho người khác như ...

Read more

Chúa Sống Trong Tôi

Tựa đề: Chúa Sống Trong Tôi Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Lễ Phục Sinh - Ngày 1/4/2018  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2018) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 92

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 4II Sa-mu-ên 5II Sa-mu-ên 6II Sa-mu-ên 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2018   Sáng Thế Ký 29:15-20 Sức Mạnh của Tình Yêu   “Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa” (câu 20).   Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao thanh niên Gia-cốp đồng ý ở lại làm việc cho cậu mình trong bảy năm? Chúng ta thấy gì về sức mạnh của tình yêu qua cậu Gia-cốp? Hình ảnh này giúp bạn liên tưởng đến sức ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh Kinh Thánh: Lu-ca 24:1-12 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin vui lòng chia sẻ tài liệu.   ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 91

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 1II Sa-mu-ên 2II Sa-mu-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2018 Lu-ca 24:13-35 Nhìn Thấy Chúa Giê-xu Phục Sinh “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hai môn đệ này buồn bã? Ai đã cùng đi và nói chuyện với họ mà họ không nhận biết? Nhờ đâu mà sau đó họ nhận biết Chúa Giê-xu? Có điều gì ngăn trở bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu Phục Sinh đang ở cùng bạn? Hai môn đệ trên đường đi từ Gi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top