Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11-14 Ngài Là Ai? “Đức Chúa Trời phán rằng: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (câu 14a). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu ông Môi-se thưa với Chúa có ngụ ý gì? Những câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì với ông Môi-se và với chúng ta ngày nay? Bạn rút ra những chân lý nào cho cuộc sống? Trước lời kêu gọi của Chúa (câu 10), ông Môi-se thưa rằng: “Tôi là ai, dám đi đến Ph ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 120

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 5I Sử Ký 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2018 Gióp 20:12-19 Đối Xử Với Người Nghèo “Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này: Đức Chúa Trời há chẳng lựa người nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho người kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dể người nghèo!” (Gia-cơ 2:5-6a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về hậu quả của người đối xử tệ bạc với người nghèo? Quan điể ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 119

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 3I Sử Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ – Chương 3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ - Chương 3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6-10 Tình Chúa “Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Ít-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Lời giới thiệu của Đức Chúa Trời có liên hệ gì tới ông Môi-se? Tâm tình của Chúa đối với dân Ngài được thể hiện ra sao? Bạn đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa dành cho mình như thế nào? Đức Chúa Trời ph ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 118

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 1I Sử Ký 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-5 Một Sự Kiện Lạ “Chớ lại gần chốn này. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hiện ra với ông Môi-se khi nào và ở đâu? Ngọn lửa, tiếng phán truyền của Chúa gợi cho bạn những suy nghĩ gì về Ngài? Bạn cần loại bỏ những gì để có thể đến gần Chúa? Ông Môi-se đang chăn bầy chiên cho cha vợ là ông G ...

Read more

Danh Nhân Kinh Thánh: Giô-sép

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 117

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 24II Các Vua 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top