Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 9)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 65

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 5Giô-suê 6Giô-suê 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2018 I Sa-mu-ên 20:12-17 Tình Yêu Thương Chân Thành “Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít đang trong hoàn cảnh như thế nào? Hoàng tử Giô-na-than làm gì cho ông Đa-vít? Tình bạn giữa hai người ra sao? Do đâu mà Hoàng tử Giô-na-than có tình yêu thương chân thành với ông Đa-vít như vậy? Bạn học được ...

Read more

Các Con Của Mục Sư Billy Graham Phát Biểu Về Cha Của Mình

Lời phát biểu của các con Mục sư Billy Graham: 1. Virginia "Gigi" Graham 2. Anne Graham Lotz  3. Ruth Graham 4. Nelson "Ned" Graham  trong tang lễ của Mục sư Billy Graham vào ngày 2/3/2018. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org  Ruth Graham và năm người con: Franklin, Ruth, Anne, Virginia và Nelson (Ảnh: Billy Graham Evangelistic Association) ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 64

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 1Giô-suê 2Giô-suê 3Giô-suê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2018 I Giăng 3:16-18 Yêu Thương Bằng Hành Động Cụ Thể “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng chứng tình yêu Chúa Giê-xu dành cho Cơ Đốc nhân là gì? “Bỏ sự sống vì anh em mình” nghĩa là gì? Sứ đồ Giăng đưa ra ví dụ cụ thể nào trong câu 17? Hai yếu tố quan trọng của tình yêu phải có là gì (câu 18)? ...

Read more

Mục Sư Franklin Graham Nói Về Cha Mình Trong Tang Lễ

Mục sư Franklin Graham phát biểu về cha mình, Mục sư Billy Graham, tại tang lễ vào ngày 2/3/2018. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 63

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 33Phục Truyền Luật Lệ Ký 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2018 Gióp 18:11-21 Sự Sống Đời Đời “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày về hậu quả người làm ác và không biết Chúa thế nào? Kết quả cuối cùng của họ ra sao? Lý luận của ông Binh-đát nhắc nhở b ...

Read more

Tang Lễ Mục Sư Billy Graham

Tang Lễ Mục sư Billy Graham (1918-2018) 2/3/2018 - Charlotte, North Carolina Chương trình bắt đầu vào phút 21:50 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ – Chương 4-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ - Chương 4-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top