Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2018 I Giăng 2:15-17 Yêu Đức Chúa Trời hay Yêu Thế Gian? “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào? Lý do nào ông đưa ra mệnh lệnh ấy? Con dân Chúa chọn yêu Đức Chúa Trời hay yêu thế gian? Tại sao? Khi đề cập đến “thế gian” và “các v ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 68

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 14Giô-suê 15Giô-suê 16Giô-suê 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2018 Mác 7:9-13 Phục Vụ Chúa và Yêu Thương Gia Đình “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si về điều gì? Lời hứa nguyện “co-ban” là gì? Tại sao Chúa lên án họ giả hình? Hết lòng phục vụ Chúa có tr ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Theo Chúa Dễ Hay Khó

Sứ điệp: Theo Chúa Dễ Hay Khó Kinh Thánh: Lu-ca 18:18-30 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 67

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 11Giô-suê 12Giô-suê 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2018 Giu-đe 1:20-23 Giữ Mình trong Sự Yêu Mến Chúa “Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe khuyên con dân Chúa trước hết phải làm gì? “Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Đối với những người đang lầm lạc, Cơ Đốc nhân phải có thái đ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Khi gia đình bạn có một niềm vui đặc biệt, gia đình bạn làm gì?  Ai là người đã đến chung vui với gia đình bạn?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này xảy ra tại đâu? Vào lúc nào (12:1)? Trước ơn cứu tử của Chúa, La-xa-rơ và các em ông đã làm gì (12:2)?  Ma-ry đã quyết định làm điều gì (12:3)?  Theo bạn, việc Ma-ry ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 66

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 8Giô-suê 9Giô-suê 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018 Phi-líp 1:3-11 Tình Yêu Thương Chan Chứa “Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng yêu thương của ông đối với các tín hữu ở Phi-líp như thế nào? Ông cầu nguyện cho họ điều gì? Noi gương Sứ đồ Phao-lô, bạn cần làm gì cho anh chị ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sa-mu-ên – Chương 15-19

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sa-mu-ên - Chương 15-19 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top