Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 5)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Truyền Thông

Tựa đề: Sứ Điệp Truyền Thông Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-47; Mác 11 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Truyền Thông để nghe bài giảng.  [divide style="2"]  [divide style="2"]  29. Đức Chúa Jêsus gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là ô-li-ve, sai hai môn đồ đi, 30. và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 77

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 14Các Quan Xét 15Các Quan Xét 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2018 Gióp 19:7-12 Ngõ Cụt của Cuộc Đời “Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy Danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình” (Ê-sai 50:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nêu ra sáu lý do nào khiến ông nghĩ rằng Chúa đưa ông đến ngõ cụt của cuộc đời? Bạn làm gì khi đối diện với những nan đề dường như không thấy lối ra? Trong cơn thử thách quá lớn, ông G ...

Read more

Giới Thiệu: Tài Liệu Trường Chúa Nhật – Quý II – 2018

Tài Liệu Học Kinh Thánh Hằng Tuần (Trường Chúa Nhật) cho quý II năm 2018 đã được Văn Phẩm Nguồn Sống  phát hành. Tài liệu Trường Chúa Nhật được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng. Chủ đề cho loạt bài học t ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Phi-e-rơ – Chương 2-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Phi-e-rơ - Chương 2-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 76

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 11Các Quan Xét 12Các Quan Xét 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2018 Giăng 14:29-31 Sa-Tan Chẳng Có Quyền Chi… “Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi Ta. Nhưng thế gian phải biết rằng Ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn” (câu 30-31). Câu hỏi suy ngẫm: Kế hoạch loại trừ Chúa Giê-xu được Sa-tan tiến hành như thế nào? Tại sao Chúa nói Sa-tan chẳng có thẩm quyền chi trên Ng ...

Read more

Rosary Sonata No. 8 – The Crowning with Thorns – Bb Major

Tựa đề: Rosary Sonata No. 8 in Bb Major - The Crowning with Thorns Tác giả: Heinrich Ignaz Franz von Biber Trình bày: Rachel Podger · Marcin Swiatkiewicz · David Miller   [divide style="2"] Vài Nét Về Tác Phẩm Rosary Sonatas là một tác phẩm âm nhạc được soạn cho đàn violin, do Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 –1704), một nhạc sĩ thời Baroque sáng tác. Rosary Sonatas là một tác p ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 75

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 9Các Quan Xét 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2018 Giăng 14:28-29 Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin “Hiện nay Ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Chúa Giê-xu nói trước với môn đệ về những việc sẽ xảy đến để làm gì? Đức tin của môn đệ thế nào khi những lời Chúa nói được ứng nghiệm? Ngày nay bạn cần làm gì để được tăng trưởng đứ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top