Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 4)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:20-26

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:20-26 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn được ai đó yêu cầu để dẫn người đó đến gặp một người khác?  Tại sao người đó nhờ bạn? Căn cứ vào đâu bạn biết mình có thể giúp hay không giúp được theo lời thỉnh cầu đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Những người Hy Lạp đến Jerusalem để làm gì (12:20)? Hành động này thể hiện điều gì về đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời?  Những người Hy Lạp nà ...

Read more

Phim Mới: Phao-lô – Sứ Đồ Của Đấng Christ

[divide style="2"] Paul, Apostle of Christ (Phao-lô - Sứ Đồ Của Đấng Christ) là một phim mới sẽ được ra mắt khán giả trong mùa Phục Sinh năm nay. Nội dung của phim thuật lại những năm cuối trong cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô vào khoảng thời gian chờ nhận bản án tử hình của Hoàng đế Neron tại La Mã. Bộ phim lấy ý từ Kinh Thánh, nhưng nội dung của phim do các nhà làm phim viết lại dựa theo các tài liệu ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 80

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ru-tơ 1Ru-tơ 2Ru-tơ 3Ru-tơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2018 Giê-rê-mi 7:21-24 Tấn Tới hay Thụt Lùi? “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành” (Hê-bơ-rơ 6:1a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh Chúa đã truyền cho họ trong câu 23? Thực trạng đời sống của họ sau nhiều năm tháng theo Chúa được Ngài đánh giá thế nào? Thực trạng của đời sống tâm linh bạ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua – Chương 1-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua - Chương 1-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Nguyện Đến Liền – Just As I am

Tựa đề: Tôi Nguyện Đến Liền Nguyên tác: Just As I Am Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868) Lời: Charlotte Elliott (1789-1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 178 [divide style="2"] [one_half] Just As I Am 1. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. 2. Just as I am, and waiting not to rid my sou ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 79

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 20Các Quan Xét 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2018 Giê-rê-mi 7:21-23 Hãy Đi Theo Mọi Đường Lối Chúa “Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được” (Phục Truyền 5:33). Câu hỏi suy ngẫm: Con đường mà Đức Giê-hô-va truyền dạy tuyển dân Chúa đi theo là con đường nào? Và cần phải “đi theo” trong tinh thần ra sao? Ng ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 78

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 17Các Quan Xét 18Các Quan Xét 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2018 Giê-rê-mi 7:16-23 Hãy Nghe Tiếng Ta “Nhưng, này là mệnh lệnh mà Ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng Ta ,thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân Ta” (câu 23a). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quy định về của lễ thiêu và các của lễ trong sách Lê-vi Ký, vậy tại sao câu 22 Chúa phán Ngài “chẳng hề truyền mệnh lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ”? Điều kiện n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top