Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 3)

Calvary

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 83

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 8I Sa-mu-ên 9I Sa-mu-ên 10I Sa-mu-ên 11I Sa-mu-ên 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-11 Nền Tảng của Đức Tin “Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để ví sánh về nền tảng của đức tin mà ông rao giảng? Ngày nay con người thường xây dựng nền tảng đời sống mình trên căn bản nào? Nền tảng đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân là gì? Sau khi Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc: Tâm Niệm Thương Khó

Sứ điệp: Tâm Niệm Thương Khó Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc Thứ Năm 13/4/2017 [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Sứ điệp: Đấng Chăn Chiên Hiền Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 82

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 4I Sa-mu-ên 5I Sa-mu-ên 6I Sa-mu-ên 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2018 I Cô-rinh-tô 3:9 Ruộng và Nhà của Đức Chúa Trời “Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định ông và ông A-bô-lô là ai trong Hội Thánh Đức Chúa Trời? Ông dùng hình ảnh nào để ví sánh anh em tại Cô-rinh-tô? Đâu là nguyên nhân gây chia rẽ trong Hội Thánh ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nén Bạc Của Đời Sống

Sứ điệp: Nén Bạc Của Đời Sống Kinh Thánh: Lu-ca 19:15-28 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 81

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 1I Sa-mu-ên 2I Sa-mu-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2018 I Cô-rinh-tô 3:5-8 Công Khó trong Chúa Không Vô Ích “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vai trò của ông và cả ông A-bô-lô trước mặt Chúa như thế nào? Cụm từ “đều không ra gì” tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top