Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 2)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua – Chương 7-14

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua - Chương 7-14 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 86

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 17I Sa-mu-ên 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22 Cuộc Sống Mới “Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se bắt đầu cuộc sống mới ở Ma-đi-an như thế nào? Bạn thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời qua cuộc sống mới của ông Môi-se? Bạn rút ra bài học ứng dụng nào tr ...

Read more

Chúa Dọn Sạch Đền Thờ

Chúa Dọn Sạch Đền Thờ Theo Thánh Kinh Cựu Ước, luật lệ về chiên con được dùng trong lễ Vượt Qua rất nghiêm nhặt.  Chiên được dâng phải là chiên đực, sinh giữa tám ngày và một năm, không có một tì vết hoặc khuyết tật nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5).  Một số thầy tế lễ có trách nhiệm sẽ đứng tại cổng Đền Thờ để duyệt những con chiên được đem đến dâng. Họ sẽ khước từ con vật nào bị thương tích, có tì vết ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 85

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15 Không Ai Thấy “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết” (Lu-ca 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về ông Môi-se? Hệ lụy của hành động trong nơi “không ai thấy” của ông là gì? Những hành động nơi “không ai thấy” của bạn ảnh hưởng gì trên đời sống của bạn và người khác? Dù được công chúa ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 84

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 13I Sa-mu-ên 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2018 Gióp 19:13-20 Nương Cậy Nơi Chúa “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than thở con người cư xử với ông bi thảm, bạc bẽo ra sao? Chúa Giê-xu đã đối xử thế nào với những người bị xã hội ruồng bỏ? Bí quyết nào giúp bạn có thể phục hồi khi bị người thân đối xử tệ bạc? Trong vỏn vẹn chỉ tám câu 13-20, ông ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Phi-e-rơ – Chương 4-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Phi-e-rơ - Chương 4-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top