Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March (Page 11)

Thánh Ca: Thật Hạnh Vinh

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 60

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 26Phục Truyền Luật Lệ Ký 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2018 I Giăng 3:11-17 Yêu Chúa và Yêu Người “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nhắc lại điều răn nào trong câu 11? Ông đưa ra hai hình ảnh nào để minh họa cho sự thù ghét và tình yêu thương? Tại sao Cơ Đốc nhân phải sống yêu Chúa và yêu người? Chúa ...

Read more

Danh Nhân Kinh Thánh: Đa-vít

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top