Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March

Resurrection

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2018 Lu-ca 23:50-53 Can Đảm An Táng Chúa “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài” (Giăng 19:38). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép người A-ri-ma-thê là người thế nào? Ông đã làm gì cho Chúa Giê-xu? Thái độ của ông trước đây đối ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 89

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 25I Sa-mu-ên 26I Sa-mu-ên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2018 Lu-ca 23:38-43 Thẩm Quyền của Vua trên Thập Giá “Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Người này là Giê-xu, Vua dân Giu-đa” (Ma-thi-ơ 27:37). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta viết lên tấm bảng cho biết Chúa Giê-xu là Vua với ý gì? Điều nào trong phân đoạn này cho thấy Ngài thật sự là Vua? Khi gặp khó khăn, bạn có thái độ nào đối với Vua Giê-xu? Có điều gì ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 88

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 22I Sa-mu-ên 23I Sa-mu-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2018 Lu-ca 23:33-34 Tột Đỉnh của Sự Tha Thứ “Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (câu 34a). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn đau đớn tột cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cất tiếng cầu nguyện điều gì? Lời cầu nguyện cho thấy tấm lòng của Chúa đối với tội nhân như thế nào? Bạn học được điều gì qua tấm lòng của Chúa? Hãy hình dun ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:27-36

  Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:27-36 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích đi trong ánh sáng hay trong bóng tối?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã bộc lộ tâm trạng của Ngài lúc đó như thế nào (12:27a)? Tại sao Đức Chúa Jesus có tâm trạng đó (Ê-sai 53:6b)? Đức Chúa Jesus nói gì về phản ứng mà Ngài có thể làm lúc đó (12:27b)?  Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã khẳng định điều gì (12:27c)?  Thay v ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 87

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 19I Sa-mu-ên 20I Sa-mu-ên 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018 Lu-ca 22:39-46 Con Đường Làm Theo Ý Cha “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại các môn đệ phải làm gì? Khi gặp khó khăn, thử thách ngăn trở bạn vâng theo ý Chúa, bạn cần làm gì để vượt qua? Chúa Giê-xu và các môn đệ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top