Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » March

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Từ Chết Đến Phục Sinh

Từ Chết Đến Phục Sinh Theo niên lịch Cơ Đốc giáo, khoảng 40 ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Tro (Ash). Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Thống Hối (Lenten Season). Mùa Thống Hối sẽ chấm dứt vào ngày thứ Bảy trước Lễ Phục Sinh. Trong thời gian 40 ngày này (ngoại trừ các Chúa Nhật, vì Chúa Nhật là những lễ Phục Sinh nhỏ) các tôi tớ con cái Chúa thường kiêng ăn cầu nguyện, tự xét lấy mình, ăn năn, xưng tội và cầu ...

Read more

Resurrection

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2018 Lu-ca 23:50-53 Can Đảm An Táng Chúa “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài” (Giăng 19:38). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép người A-ri-ma-thê là người thế nào? Ông đã làm gì cho Chúa Giê-xu? Thái độ của ông trước đây đối ...

Read more

Linh Cương: Nhìn Lên Gô-gô-tha

Nhìn Lên Gô-gô-tha Buồn nào hơn buồn Chúa tôi Khổ nào hơn khổ trên đồi Gô-tha? Ôi Cứu Chúa thịt da đẫm máu Cả chân tay thủng dấu đinh sâu Mão gai nhức nhối nặng đầu Mắt rơi lệ đắng, sạm màu đất đen. Giáo độc ác đâm xuyên hông lép Nước máu tuôn trôi hết giọt sầu Phút giây tuyệt đỉnh niềm đau Tiếng kêu nát ruột, cất cao ai hoài Cha yêu hỡi!  Sao Ngài quay mặt Đành quên con, quên thật rồi sao? Não nùng gi ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 89

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 25I Sa-mu-ên 26I Sa-mu-ên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2018 Lu-ca 23:38-43 Thẩm Quyền của Vua trên Thập Giá “Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Người này là Giê-xu, Vua dân Giu-đa” (Ma-thi-ơ 27:37). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta viết lên tấm bảng cho biết Chúa Giê-xu là Vua với ý gì? Điều nào trong phân đoạn này cho thấy Ngài thật sự là Vua? Khi gặp khó khăn, bạn có thái độ nào đối với Vua Giê-xu? Có điều gì ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 88

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 22I Sa-mu-ên 23I Sa-mu-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2018 Lu-ca 23:33-34 Tột Đỉnh của Sự Tha Thứ “Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (câu 34a). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn đau đớn tột cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cất tiếng cầu nguyện điều gì? Lời cầu nguyện cho thấy tấm lòng của Chúa đối với tội nhân như thế nào? Bạn học được điều gì qua tấm lòng của Chúa? Hãy hình dun ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:27-36

  Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:27-36 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích đi trong ánh sáng hay trong bóng tối?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã bộc lộ tâm trạng của Ngài lúc đó như thế nào (12:27a)? Tại sao Đức Chúa Jesus có tâm trạng đó (Ê-sai 53:6b)? Đức Chúa Jesus nói gì về phản ứng mà Ngài có thể làm lúc đó (12:27b)?  Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã khẳng định điều gì (12:27c)?  Thay v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top