Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » February (Page 6)

Johann S. Bach: Năm Cũ Đã Qua – Das alte Jahr vergangen ist (BWV 614)

Tựa đề: Năm Cũ Đã Qua Nguyên tác: Das alte Jahr vergangen ist (BWV 614) Lời: Johann Steuerlein (1546-1613) Nhạc: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Trình bày: Ernst-Erich Stender   Nhạc cụ: Deathdance Organ   Địa điểm: Lübeck, St. Mary‘s (Germany) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2018) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 48

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Dân Số Ký 25Dân Số Ký 26Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2018 Thi Thiên 1 Đời Sống Phước Hạnh “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 1 đề cập đến hai loại người nào và kết cuộc của họ ra sao? Ai có quyền ban phước hay trừng phạt trên con người? Bạn làm gì để có được đời sống phước hạnh? Thi Thiên là sách t ...

Read more

Thánh Ca: The Old Year Now Has Fled Away

Nguyên tác: Das alte Jahr vergangen ist Tựa đề Anh Ngữ: The Old Year Now Has Fled Away Lời: Johann Steuerlein (1546-1613) Lời Anh: Catherine Winkworth (1829-1878) Nhạc: Dân ca Anh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman Nhạc: Edwin O. Excell Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it will surprise you what the Lord hath do ...

Read more

Thánh Ca: Dâng Lời Cảm Tạ

Tựa đề: Dâng Lời Cảm Tạ Nguyên tác: Thanks to God for My Redeemer  Nhạc: Johannes A. Hultman (1910) Lời: August L. Storm (1891) Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Tôn vinh Chúa: Thiên Bảo Guitar: Vương Duy Video: VHope [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 47

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Dân Số Ký 22Dân Số Ký 23Dân Số Ký 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2018 Thi Thiên 128 Sống trong Phước Hạnh “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!”(câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa phước hạnh như thế nào? Phước hạnh này bao gồm những phương diện nào? Làm sao để luôn sống trong phước hạnh? Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa về phước hạnh trong cái nhìn của ông sau những năm tháng của cuộc đ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê

Sứ điệp: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 8 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 46

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Dân Số Ký 19Dân Số Ký 20Dân Số Ký 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top