Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » February (Page 2)

Thánh Ca: Ngài Dìu Dắt Tôi – He Leadeth Me

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 57

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 16Phục Truyền Luật Lệ Ký 17Phục Truyền Luật Lệ Ký 18Phục Truyền Luật Lệ Ký 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-14 Tuyển Dân Ít-ra-ên Trở Nên Hùng Mạnh “Con cháu Ít-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Dân số Ít-ra-ên phát triển như thế nào? Phản ứng của vua Ai Cập đối với sự phát triển của người Ít-ra-ên cho biết điều gì? Bạn rút ra những bài học nào để sống khôn ngoan? Sách Xuất Ê-díp-tô Ký ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thử Thách Của Người Công Bình

  Tựa đề: Sự Thử Thách Của Người Công Chính Kinh Thánh: Gióp 1:1-22  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Thử Thách Của Người Công Chính để nghe bài giảng.  [divide style="2"]  [divide style="2"] Gióp 1:1-22  Gióp Và Gia Đình 1. Tại vùng đất Út-xơ, có một người tên Gióp, là người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Bạn Thật – What a Friend We Have in Jesus

Tựa đề: Chúa Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what peace we often f ...

Read more

Thánh Ca: Khải Huyền 19:1 – Revelation 19:1

Tựa đề: Khải Huyền 19:1 Nguyên tác: Revelation 19:1  Lời: Kinh Thánh Nhạc: Jeffery LaValley Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir "A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta." Khải Huyền 19:1 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 56

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 12Phục Truyền Luật Lệ Ký 13Phục Truyền Luật Lệ Ký 14Phục Truyền Luật Lệ Ký 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2018 Gióp 18:5-10 Ánh Sáng của Sự Sống “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày viễn cảnh của người ác ra sao? Tại sao người ác không có ánh sáng của sự sống? Con người đi trong sự sáng của Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được kết quả gì? Làm thế nào con dân Chúa có thể ...

Read more

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển – Sweet By and By

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place th ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top