Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 9)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 8

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 26Sáng Thế Ký 27Sáng Thế Ký 28Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2018 Phục Truyền 7:1-15 Giao Ước của Tình Yêu “Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dặn người Ít-ra-ên phải làm gì khi vào đất hứa? Lý do Đức Chúa Trời chọn họ và ...

Read more

Thánh Ca: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Nguyên tác: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Tựa đề: Tình Yêu Jesus Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Tựa đề: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 406 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932) Trình bày: Sela [divide style="2"] [one_half] Oh, ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 7

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 24Sáng Thế Ký 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2018 Gióp 16:1-6 Cảm Thông “Nhưng ta sẽ lấy miệng ta giục lòng các ngươi mạnh mẽ, lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời khuyên dông dài của các bạn ông Gióp đem đến kết quả nào? Ông Gióp khẳng định nếu các bạn ông gặp hoạn nạn, ông sẽ làm gì? Chúa Giê-xu cảm thông và yêu thương nhân loại nên Ngài đã làm gì để cứu họ? Bạn có th ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Festival Yêu Hà Nội – Chương Trình Thờ Phượng – Tối 8/12/2017

Festival Yêu Hà Nội diễn ta từ ngày 8-9/12/2017.  Hàng chục ngàn người đã được nghe Phúc âm và vài ngàn người đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus qua chương trình này.   Mời bạn theo dõi chương trình thờ phượng tối 8/12/2017 do Brother in Christ (B.I.C.) Band hướng dẫn. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 6

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 21Sáng Thế Ký 22Sáng Thế Ký 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2018 Ê-phê-sô 2:1-7 Tình Yêu Thương Lớn Lao “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của con người như thế nào? Nhờ đâu tội nhân thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đem chúng ta ra khỏi điều gì? Từ đó chúng ta nhận được kết ...

Read more

Festival Yêu Hà Nội – Sứ Điệp Sáng 8/12/2017

Festival Yêu Hà Nội diễn ta từ ngày 8-9/12/2017.  Hàng chục ngàn người đã được nghe Phúc âm và vài ngàn người đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus qua chương trình này.   Mời bạn theo dõi sứ điệp của Mục sư Franklin Graham vào sáng ngày 8/12/2017. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top