Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2018 Gióp 16:7-17 Mệt Mỏi “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn mệt mỏi, ông Gióp đã nghĩ về Chúa như thế nào? Ông đã làm gì trong cơn mệt mỏi rã rời đó? Bạn thường ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ – Chương 2-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ - Chương 2-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 13

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 42Sáng Thế Ký 43Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2018 Rô-ma 5:6-8 Người Được Yêu Thương “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của nhân loại như thế nào trước khi nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã làm gì để cứu chuộc người Ngài yêu? Thái độ cần có của ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Nầy Là Truyện Ký Tôi

Tựa đề: Tiếng Hát Của Tôi Nguyên tác: Blessed Assurance Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: Phoebe P. Knapp Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 269 Trình bày: Orchestra Hymns [divide style="2"] [one_half] Blessed Assurance 1. Blessed assurance, Jesus is mine! Oh, what a foretaste of glory divine! Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. Refrain: This is my story, th ...

Read more

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng – Phần 2

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng - Phần 2 Thuyết trình: Darlene Zschech  Hill Songs - Australia [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 12

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 39Sáng Thế Ký 40Sáng Thế Ký 41Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2018 Rô-ma 5:5-6 Kế Hoạch Yêu Thương “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: “Theo kỳ hẹn” nghĩa là gì? Những bằng chứng nào cho thấy kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng người tin Chúa? Kế hoạch yêu thương ấy giúp bạn nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào? Khi biết mình ở tr ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mộng và Thật

Sứ điệp: Mộng và Thật Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Giới Thiệu: Tài Liệu Suy Gẫm Kinh Thánh Hằng Ngày Của Mục sư Rick Warren Trong Tiếng Việt

Kinh Thánh cho biết: “Loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Giê-hô-va” (Ma-thi-ơ 4:4).  Do đó, việc suy gẫm Lời Chúa hằng ngày là một sinh hoạt bình thường trong cuộc sống của người tin Chúa. Nhằm giúp người tin Chúa có tài liệu suy gẫm Lời Chúa, một số cơ quan trên thế giới đã biên soạn các tài liệu suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. Một số tài liệu này đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top