Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 6)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 17

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 5Xuất Ê-díp-tô Ký 6Xuất Ê-díp-tô Ký 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2018 Nê-hê-mi 8:13-18 Hoài Niệm Ơn Chúa “Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của Đức Chúa Trời, nơi phố của Cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Luật Pháp dạy dân Chúa phải làm gì trong Lễ Lều Tạm? Mục đích của kỳ lễ là gì? Dân Chúa đã đáp ứng thế nào khi nghe mệnh lệnh C ...

Read more

Một Thiếu Nữ Tin Lành Sắc Tộc Ê-đê Được Chọn Làm Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Theo tin từ Việt Nam, ngày 6/1/2018 vừa qua, H’Hen Niê, một thiếu nữ Tin Lành, sắc tộc Ê-đê, đã được chọn làm Tân Hoa Hậu trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. H’Hen Niê cho biết cô tin Chúa từ nhỏ và thường xuyên cầu nguyện. Khi được hỏi về đức tin nơi Chúa và Kinh Thánh đã ảnh hưởng như thế nào trên cô khi tham dự cuộc thi, H’Hen Niê đã trả lời: “Tôi tin rằng Chúa có chương trình và kế hoạch cho m ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên – Chương 1-7

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên - Chương 1-7 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Phỏng Vấn: Mục sư Nhạc sĩ Lê Phước Thiện

Phỏng vấn: Mục sư Lê Phước Thiện Video: VHOPE [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 16

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 1Xuất Ê-díp-tô Ký 2Xuất Ê-díp-tô Ký 3Xuất Ê-díp-tô Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2018 Nê-hê-mi 8:9-12 Thấy Mình, Thấy Chúa “Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp” (câu 9b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Ít-ra-ên khóc lóc, để tang khi nghe đọc luật pháp trong khi các lãnh đạo lại kêu gọi dân Chúa hãy vui mừng và tìm vật ngon để ăn? Dân Chúa đã đáp ứng ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 15

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 47Sáng Thế Ký 48Sáng Thế Ký 49Sáng Thế Ký 50Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2018 Nê-hê-mi 8:1-8 Nền Tảng cho Mọi Sự Bắt Đầu “Bấy giờ, dân sự nhóm lại như thể một người, tại phố ở Cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Ít-ra-ên”(câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa xin ông E-xơ-ra đọc sách Luật Pháp cho họ nghe? Họ đã lắng nghe trong bao lâu và thái độ đáp ứ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 14

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 44Sáng Thế Ký 45Sáng Thế Ký 46Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top