Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 4)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên – Chương 8-14

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên - Chương 8-14 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 23

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 24Xuất Ê-díp-tô Ký 25Xuất Ê-díp-tô Ký 26Xuất Ê-díp-tô Ký 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2018 Giê-rê-mi 7:8-15 Dậy Sớm Phán Dạy “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi” cho biết gì về tấm lòng và mong muốn của Đức Chúa Trời? Tại sao dân Chúa vẫn “không nghe,” “không t ...

Read more

Lẽ Thật

Chính lẽ thật ở trong chúng ta, và sẽ ở với chúng ta đời đời (II Giăng 1:2) Một khi lẽ thật của Ðức Chúa Trời đã tìm được lối vào lòng một người và bắt phục được cả người đó rồi, thì không còn một năng lực nào dầu là của loài người hay là của hỏa ngục có thể trục xuất nổi nó. Chúng ta tiếp đãi lẽ thật không phải như một người khách, mà như là một chủ nhà - đó là thái độ thích hợp của một người tin Chúa; ai ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 22

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 21Xuất Ê-díp-tô Ký 22Xuất Ê-díp-tô Ký 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2018 Giê-rê-mi 7:8-15 Trông Cậy Sự Hư Không “Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của Ta tại Si-lô, là nơi trước kia Ta đã gởi Danh Ta, mà xem, vì tội ác của dân Ít-ra-ên Ta, Ta đã làm cho nó thể nào” (câu 8, 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân đã để lòng trông cậy vào điều gì? Tại sao Chúa chất vấn họ xem Nhà Chúa như hang trộm cướp? ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Biết Chúa

Tựa đề: Biết Chúa Kinh Thánh: Ê-sai 53:1-6 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Biết Chúa để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Ê-sai 53:1-6 1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 21

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 17Xuất Ê-díp-tô Ký 18Xuất Ê-díp-tô Ký 19Xuất Ê-díp-tô Ký 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2018 Gióp 16:18-22 Khóc Với Chúa “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp kêu than khóc lóc không ngưng? Vì sao ông do dự không muốn chết? Người đời và bạn thân đối xử với ông thế nào khi ông gặp hoạn nạn? Tại sao bạn thường thất bại khi giải quyết nan đề trong cuộc sống? Bạn sẽ nhận được gì khi chạy đến và khóc với Ch ...

Read more

Kiến Thức: Lịch Do Thái

Kiến Thức: Lịch Do Thái Nhân dịp đầu năm, mời bạn tìm hiểu vài khái niệm thời gian trong Lịch Do Thái. Trong khi người Việt dùng hai loại lịch là Dương Lịch và Âm Lịch, người Do Thái dùng ba loại lịch. Ngoài Dương Lịch theo lịch Gregorian như người Việt, người Do Thái còn có Lịch Dân Sự (Civil Calender), dùng cho việc hộ tịch, và Lịch Do Thái (Jewish Calender) - là lịch để tính các ngày lễ tôn giáo.  ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top