Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 3)

Đường Thương Khó – Via Dolorosa – Alto Saxophone

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Kim Gyun-Tai [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown o ...

Read more

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng – Phần 4

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng - Phần 4 Thuyết trình: Darlene Zschech  Hill Songs - Australia [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 26

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 35Xuất Ê-díp-tô Ký 36Xuất Ê-díp-tô Ký 37Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2018 I Cô-rinh-tô 3:1-2 Trở Nên Người Thiêng Liêng “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chỉ nói với các tín hữu Cô-rinh-tô như nói với con đỏ trong Đấng Christ? Làm thế nào để họ trở nên người thiêng liêng? Trở nê ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mộng và Thật

Sứ điệp: Bốn Giấc Mộng và Ba Sự Thật Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 40-41 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 25

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 31Xuất Ê-díp-tô Ký 32Xuất Ê-díp-tô Ký 33Xuất Ê-díp-tô Ký 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2018 I Cô-rinh-tô 2:14-16 Nhận Lấy Tâm Trí của Đấng Christ “Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ” (câu 16 BTT). “Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ý của Đấng Christ” hay “Tâm trí của Đấng Christ” được hiểu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cho ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:30-41

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 10:30-41 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đánh giá một người dựa trên lời nói hay việc làm của họ? Tại sao?    Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus công bố Ngài là ai (10:30)? Người Do Thái đã phản ứng như thế nào trước lời công bố đó (10:31)?  Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (10:32)?  Người Do Thái đã trả lời như thế nào (10:33)?  Theo bạn lời nói hay việc làm của một người ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 24

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 28Xuất Ê-díp-tô Ký 29Xuất Ê-díp-tô Ký 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2018 Giê-rê-mi 7:8-16 Không Còn Cơ Hội “Cho nên ngươi chớ vì dân này mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi”(câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời phán bảo với Tiên tri Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ chẳng nhậm lời cầu thay của ông? Bạn cần có thái độ nào trước sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh mỗi khi đi sai ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top