Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 2)

Thánh Ca: Diệu Vinh Thay Bình An – Blessed Quietness

Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An Nguyên tác: Blessed Quietness Lời: Manie Payne Ferguson (1850-1932) Nhạc: W. S. Marshall Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 274 [divide style="2"] [one_half] Blessed Quietness 1. Joys are flowing like a river, Since the Comforter has come; He abides with us forever, Makes the trusting heart His home. Refrain Blessed quietness, holy quietness, What assurance in ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 29

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 5Lê-vi Ký 6Lê-vi Ký 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2018 Công Vụ 28:1-10 Thêm Một Trải Nghiệm “Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Người dân ở đảo Man-tơ đã tiếp đón đoàn người bị nạn như thế nào? Việc Sứ đồ Phao-lô không bị rắn độc cắn có ý nghĩa thế nào đối với ông? Với người dân ở Man-tơ? Và với con dân Chúa hôm nay? Bạn học được gì từ cách hành xử của họ và của Sứ đồ Phao-lô? Ngư ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Hốc Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Hốc Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 267 Trình bày: Kim Nguyên [divide style="2"] [one_half] He Hideth My Soul 1. A wonderful Savior is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me; He hideth my soul in the cle ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 28

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 1Lê-vi Ký 2Lê-vi Ký 3Lê-vi Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2018 Gióp 17:1-4 Xin Chúa Bảo Lãnh Con “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần của ông Gióp đang ở trong tình trạng nào? Ông thưa với Chúa điều gì trong câu 1? Tại sao ông Gióp nài xin Chúa bảo lãnh ông? Chúa bả ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Kêu Gọi

Tựa đề: Sự Kêu Gọi Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:12-20; I Phi-e-rơ 2:9-10 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Kêu Gọi để nghe bài giảng.  [divide style="2"] "12. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. 13. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân th ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ – Chương 7-8

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ - Chương 7-8 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 27

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 38Xuất Ê-díp-tô Ký 39Xuất Ê-díp-tô Ký 40Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2018 I Cô-rinh-tô 3:1-2 Thức Ăn của Người Thiêng Liêng “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang đề cập đến hai loại thức ăn nào? Mỗi loại dành cho những người nào? Tại sao ông nói các tín hữu Cô-rinh-tô chỉ có thể uống sữa? Vì sao ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top