Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:1-16

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 11:1-16 Câu Hỏi Gợi Ý Khi gia đình bạn có chuyện khẩn cấp, bạn nhắn tin nhờ một người bạn thân đến giúp, nhưng người đó không đến.  Bạn cảm thấy thế nào (cô đơn, tức giận, tổn thương, …)? Bạn nghĩ gì về người đó?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Những nhân vật trong câu chuyện này là ai (11:1)? Mối quan hệ của những người này với Đức Chúa Jesus như thế nào (11:2b; 11:3b; 11:6) ...

Read more

I Surrender All

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 31

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 11Lê-vi Ký 12Lê-vi Ký 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2018 Công Vụ 28:17-31 Làm Chứng Nhân tại La Mã “…từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu” (câu 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu tại La Mã ra sao? Bạn rút ra những bài học nào từ công việc và cuộc đời của nhà truyề ...

Read more

Phim: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết

Vài nét về tác phẩm: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết là một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi nói về chủ đề tha thứ.  Tựa đề trong tiếng Anh của cuốn sách là Treasures of the Snow. Sách do Patricia Mary St. John, một giáo sĩ, viết.  Treasures of the Snow đã được cơ quan Children's Special Mission and Scripture Union xuất bản vào năm 1950; và sau đó được Moody Press, cơ quan xuất bản của Viện Thần ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên – Chương 15-21

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên - Chương 15-21 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Rick Warren: Choosing Your Future

Message: Choosing Your Future Speaker: Rev. Rick Warren Scripture: Hebrews 11:23-27 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Biết Rõ

Tựa đề: Chúa Biết Rõ Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh Trình bày: Nênita [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 30

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 8Lê-vi Ký 9Lê-vi Ký 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2018 Công Vụ 28:11-16 Người Giáo Sĩ Được Khích lệ “Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta, bèn ra đến Phô-rum Áp-bi-u và chỗ Ba Quán mà đón rước chúng ta. Phao-lô thấy anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô được sự khích lệ kịp thời về điều gì? Bạn đã kinh nghiệm được sự khích lệ từ người khác ra sao? Những ai ở chung quanh bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top