Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2017) – Phần 1

Giáng Sinh Khắp Nơi (2017) – Phần 1

Ban Hướng Hát
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

 

Ba Vua Hành Khúc – Hội Thánh Baptist Phước Lành
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Đêm Thánh – Ban Hát Hội Thánh CMA Poway
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Dân Ca Giáng Sinh –  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Khúc Ca Tuyệt Vời – Ban Hát Hội Thánh Baptist Escondido
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Bình An Cho Loài Người – Ban Hát Hội Thánh CMA San Diego
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Đêm Nay Đây – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng San Diego

Thăm Viếng Mủa Giáng Sinh – Mộc Châu, Việt Nam

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Sài Gòn

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Sài Gòn

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Sài Gòn 

Chuẩn Bị Giáng Sinh – Hội Thánh Bình Trung, Việt Nam 

Chuẩn Bị Giáng Sinh – Hội Thánh Bình Trung, Việt Nam 

Chuẩn Bị Giáng Sinh – Hội Thánh Bình Trung, Việt Nam 

Chuẩn Bị Giáng Sinh – Hội Thánh Bình Trung, Việt Nam 

 

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Baptist Atlanta 

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Baptist Atlanta 

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Baptist Atlanta 

Chuẩn Bị Giáng Sinh – Hội Thánh Ansan – Dongsan, Đại Hàn 

Thư Mời Dự Lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Ansan – Dongsan, Đại Hàn 

Giáng Sinh Khắp Nơi (2017)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top