Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » December (Page 12)

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017 Gióp 15:7-16 Sự Khôn Ngoan Giới Hạn của Con Người “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha đưa ra luận chứng nào cho rằng ông Gióp chịu đau khổ là do tội lỗi? Bạn nhận định thế nào về lập luận của ông ...

Read more

Chúa Đến

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2017 Ê-phê-sô 1:3-6 Phước Hạnh Thiêng Liêng (1) “... trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh đầu tiên Sứ đồ Phao-lô đề cập là gì? Phước hạnh này quan trọng như thế nào? Từ đây bạn nhận biết gì về bản chất của sự cứu rỗi mà mình nhận được? Nhận thức này giúp b ...

Read more

Chú Bé Gõ Trống

Tựa đề: Chú Bé Gõ Trống Nguyên tác: The Little Drummer Boy Trình bày: Ban Thiếu Nhi Ngàn Khơi [divide style="2"] [one_half] The Little Drummer Boy Come they told me Pa rum pum pum pum A new born King to see Pa rum pum pum pum Our finest gifts we bring Pa rum pum pum pum To lay before the King Pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum So to honor Him Pa rum pum pum pum When we come Little baby Pa ...

Read more

Thi Ca Giáng Sinh

Thi Ca Giáng Sinh I Sau khi Chúa tạo thành trời đất, Dựng nên người bản chất như Ngài; Khôn hơn muôn vật mọi loài, Cầm quyền tể trị hiển oai lạ thường. Người được ở trong vườn phước hạnh, Tương giao cùng Cha Thánh trên trời Vinh quang chiếu sáng rạng ngời, Muôn phần vui vẻ thảnh thơi vô cùng. Nào hoa quả, người dùng thỏa thích, Muôn vàn cây chi chít khắp nơi, Mùi thơm màu đẹp chào mời Con người tận hưởng ph ...

Read more

Mary Did You Know – Mary Nàng Có Biết

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết Nguyên tác: Mary Did You Know Lời: Mark Lowry Nhạc: Buddy Green Lời Việt: Linh Thi (2013) [divide style="2"] [one_half] Mary Did You Know Mary, did you know that your Baby Boy would one day walk on water? Mary, did you know that your Baby Boy would save our sons and daughters? Did you know that your Baby Boy has come to make you new? This Child that you delivered will soon deliver ...

Read more

Vũ Khúc: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng – H’Mong

Tựa đề: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng Nhạc và lời: Mục sư Phạm Văn Tính Hát: Rina [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2017 Ê-phê-sô 1:3 Nguồn Phước “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.” Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh thuộc linh đến từ đâu? Nhờ đâu mà Cơ Đốc nhân nhận được? Những phước hạnh này có những đặc điểm nào? Bạn cần có thái độ nào đối với những phước hạnh thuộc lin ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top