Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » December (Page 10)

Tùng Sơn: Giáng Sinh Ca

Giáng Sinh Ca Chúa ơi sương tuyết mơ màng Chuồng chiên máng cỏ huy hoàng biết bao Tình thương Cứu Chúa dạt dào Phủ bao trần thế ngọt ngào hương thơm Đèn khuya soi bóng chập chờn Dế giun hòa điệu cung đờn giáng sinh Nương mái rạ mượn tình cây cỏ Giữa cuộc đời nhỏ lệ châu rơi Khổ  đau đầy ứ trên đời Đêm nay Cứu Chúa từ trời giáng sinh Ơn cứu rỗi truyền thanh khắp chốn Gọi nhân sinh từ bốn phương trời Về ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2017 Phục Truyền 11:26-28 Chọn Lựa Giữa Phước Lành và Rủa Sả “Kìa, ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đứng trước hai sự lựa chọn nào? Điều kiện để nhận được phước lành là gì? Trong trường hợp nào họ sẽ nhận sự rủa sả? Bạn cần làm gì để chính mình, gia đình, và Hội Thánh nhận được phước lành? Từ khi Đức Chúa Tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017 Sáng Thế Ký 32:22-32 Vật Lộn với Đức Chúa Trời “Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Ít-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi ông Gia-cốp ở lại một mình trong đêm? Tại sao Chúa hỏi tên của ông Gia-cốp? Việc đổi tên từ Gia-cốp qua Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì? Câu ...

Read more

Con Đường Duy Nhất

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017 Thi Thiên 1 Con Đường Phước Hạnh “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Con đường phước hạnh trước giả Thi Thiên 1 nói đến là gì? Kết quả của người đi theo con đường đó là gì? Ngược lại, con đường của người ác sẽ ra sao? Làm thế nào để bạn đi trên con đường phước hạnh? Thi ...

Read more

Mục Vụ Anh-rê – Chuẩn Bị Cho Liên Hoan Yêu Hà Nội

Mục Vụ Anh-Rê - Andrew Operation  Anh-rê (Andrew) là một trong 12 Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus.  Trước khi theo Chúa, Anh-rê sống tại phía bắc của thành phố Bết-sai-đa (Bethsaida), và hành nghề ngư phủ trên hồ Ga-li-lê (Galilee). Anh-rê là một người có lòng tin kính.  Khi Giăng Báp-tít được sai đến để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đức Chúa Jesus, Anh-rê đã theo và trở thành một môn đệ của Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017 Ê-phê-sô 1:7-10 Phước Hạnh Thiêng Liêng (2) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (câu 7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chọn lựa chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những phước hạnh thiêng liêng nào? Những phước hạnh nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017 Gióp 15:7-16 Sự Khôn Ngoan Giới Hạn của Con Người “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha đưa ra luận chứng nào cho rằng ông Gióp chịu đau khổ là do tội lỗi? Bạn nhận định thế nào về lập luận của ông ...

Read more

Chúa Đến

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2017 Ê-phê-sô 1:3-6 Phước Hạnh Thiêng Liêng (1) “... trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh đầu tiên Sứ đồ Phao-lô đề cập là gì? Phước hạnh này quan trọng như thế nào? Từ đây bạn nhận biết gì về bản chất của sự cứu rỗi mà mình nhận được? Nhận thức này giúp b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top