Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » December

Giáng Sinh Khắp Nơi (2017) – Phần 7

Vui Mùa Giáng Sinh - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Vũ Khúc Giáng Sinh: Niềm Vui Lớn - Dallas, Texas Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Giám Lý San Diego Ca Vang Lên - Hội Thánh G ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2017 Lu-ca 12:13-21 Giàu Có Nơi Đức Chúa Trời “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Có người đến xin Chúa điều g ...

Read more

Cầu Nguyện Khi Họp Nội Các Hoa Kỳ

Cầu Nguyện Khai Mạc Trong Phiên Họp Nội Các Hoa Kỳ 21/12/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2017)

"We remember the birth of Jesus Christ, whose only sanctuary was a stable in Bethlehem. He knew rejection, hardship and persecution. And, yet, it is Jesus Christ's generous love and example which has inspired me through good times and bad. Whatever your own experience is this year, wherever and however you are watching, I wish you a peaceful and very happy Christmas." (Queen Elizabeth II) "Chúng t ...

Read more

Hoạt Cảnh Giáng Sinh

Hoạt Cảnh Giáng Sinh Hội Thánh Bù Đăng (17/12/2017) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2017 Công Vụ 27:39-44 Đức Chúa Trời Bảo Vệ “Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó” (câu 42-43). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao quân lính muốn giết các tù nhân? Đức Chúa Trời đã bảo vệ Sứ đồ Phao-lô bằng cách nào? Cơ Đốc nhân ngày nay cần sống thế nào để nhận được sự bảo v ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương (12/12/2017) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2017 Công Vụ 27:27-38 Thay Đổi Vị Trí “Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Trước sự lo sợ, nản lòng, và đói khát của mọi người trên tàu, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để khích lệ họ? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô từ vị trí một tù nhân thành người gần như chỉ ...

Read more

Liên Khúc Giáng Sinh

Liên Khúc Giáng Sinh Ca Đoàn Thiếu Nhi Hội Thánh Đà Nẵng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top