Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » November (Page 7)

Những Lời Tâm Tình Cuối Cùng Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Những lời tâm tình cuối cùng của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức tại lễ Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh (1507-2017) tại Sài Gòn,  Việt Nam. Video: OneWay Media [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2017 III Giăng 1-8Lời Khích Lệ của Người Lãnh Đạo “Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gai-út, người nhận thư, là ai? Sứ đồ Giăng đã cầu nguyện và khích lệ ông Gai-út điều gì? Từ khích lệ đó, ông kêu gọi ông Gai-út làm gì? Tại sao người lãnh đạo thuộc l ...

Read more

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Đức Cử Hành Lễ Tiệc Thánh

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Đức cử hành Thánh Lễ Tiệc Thánh nhân dịp lễ Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh (1507-2017) tại Sài Gòn,  Việt Nam. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Sáng 3/11/2017

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo  do liên hiệp các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam tổ chức vào ngày 2-3/11/2017 tại Sài Gòn, Việt Nam Chương Trình Bồi Linh - Sáng 3/11/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2017 Gióp 14:7-12Hy Vọng trong Đấng Christ về Đời Sau “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là người khốn nạn hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:19 BTT). “Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Cơ Đốc về đời này thôi, chúng ta là những người đáng thương hơn hết trong mọi người” (I Cô-rinh-tô 15:19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: ...

Read more

Lịch Sử: Viếng Thăm Những Nơi Đã Diễn Ra Phong Trào Cải Chánh

Phim Tài Liệu: Viếng Thăm Những Nơi Đã Diễn Ra Phong Trào Cải Chánh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Tối 2/11/2017

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo  do liên hiệp các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam tổ chức vào ngày 2-3/11/2017 tại Sài Gòn, Việt Nam Chương Trình Thờ Phượng - tối ngày 2/11/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Lãnh Đạo Bởi Đức Tin “Đừng sợ chúng. Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng vĩ đại và đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh em, con trai, con gái, vợ, và cả nhà của anh em” (câu 14b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang làm công việc gì? Họ phải đối diện với sự chống đối như thế nào? Nhà lãnh đạo Nê-hê-mi phản ứng ra sao trước những sự chống đối này? Bạn sẽ làm gì khi bị ...

Read more

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Chiều 2/11/2017

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo  do liên hiệp các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam tổ chức vào ngày 2-3/11/2017 tại Sài Gòn, Việt Nam Chương Trình Bồi Linh - Chiều 2/11/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Hội Thoại

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo  do liên hiệp các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam tổ chức vào ngày 2-3/11/2017 tại Sài Gòn, Việt Nam Chương Trình Hội Thoại - Phỏng Vấn các Mục Sư - Mục Sư Nguyễn Xuân Đức - Mục Sư Dương Thành Lâm - Mục Sư Nguyễn Thế Trung. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top