Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » November (Page 3)

Bài Hát Mới: Livin’ In The Rhythm of Grace

Nguyên tác: Livin’ In The Rhythm of Grace Sáng tác: Larry Gatlin và William J. Gaither Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] Livin’ In The Rhythm of Grace My load is much lighter, my pathway is brighter these days Because of salvation there's no condemnation like the old days When I finally let go of what I was holding on to, everything fell into place Now I'm living in the rhythm, livi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2017 Giê-rê-mi 6:24-26Tấm Lòng Người Chăn “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (Giê-rê-mi 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng kêu than trong câu 24 là của ai? Những từ ngữ nào được dùng để mô tả nỗi lòng của Tiên tri Giê-rê-mi? Hình ảnh “thắt lưng bằ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2017 Giê-rê-mi 6:16-23Tình Yêu Thương Chúa Dạy “Hỡi đất, hãy nghe: Này, Ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe Lời Ta, và đã bỏ luật pháp Ta” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã ngoan cố trước lời khuyến cáo và khuyên răn của Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài đã làm gì để cảnh tỉnh họ quay trở lại con đường đúng? Qua sự sử ...

Read more

Mục Sư Hồ Tấn Khoa: Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Nguyễn Xuân Đức Mục sư Hồ Tấn Khoa giới thiệu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển – Tang Lễ Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 344 Trình bày: Ban Hát Các Mục Sư trong tang lễ Mục sư Nguyễn Xuân Đức - ngày 18/11/2017  tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2017 Gióp 14:18-22Hy Vọng trong Chúa “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường đặt hy vọng vào những gì? Con người có quyết định được sự sống, chết của mì ...

Read more

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển – Sweet By and By

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Vĩnh Phước – Piano – Church/Country/Jazz/Classical/Southern Gospel Styles

Tựa đề: Nơi Vĩnh Phước Nguyên tác: When We All Get to Heaven Lời: Eliza E. Hewitt Nhạc: Emily D. Wilson Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 345 Trình bày: Anthony Burger [divide style="2"] [one_half] When We All Get to Heaven 1. Sing the wondrous love of Jesus, Sing His mercy and His grace; In the mansions bright and blessed He’ll prepare for us a place. Refrain: When we all get to heaven, Wh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2017 Giăng 14:1-7Chúa Trả Lời cho Sứ Đồ Thô-ma “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 6-7). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã giải đáp thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma như thế nào? Câu trả lời của Chúa cho bạn biết gì ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Hãy Chăn Chiên Ta

Tựa đề: Hãy Chăn Chiên Ta Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Mi-chê 5:1-2 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top