Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » November (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:7-12Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai có thể thông hiểu và dò xét mọi sự, cả đến “sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”? “Thần thế gian” mà Sứ ...

Read more

Cầu Nguyện: Liên Hoan Yêu Hà Nội – Love Hanoi Festival

Thông Báo Còn hai tuần nữa, Liên Hoan Yêu Hà Nội (Love Hanoi Festival) sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Chương trình sẽ được tổ chức từ 5:30 đến 9:00 giờ tối, trong ba ngày 8-10/12/2017 tại Sân Vận Động Quần Ngựa, Hà Nội. Liên Hoan Yêu Hà Nội là một phần trong chương trình Kỷ Niệm 500 Phong Trào Cải Chánh được tổ chức tại Á Châu.  Vào dịp này, bên cạnh những người tham dự trong nước, đại diện và l ...

Read more

Vũ Khúc: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng – Jơ-rai

Tựa đề: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng Nhạc và lời: Mục sư Phạm Văn Tính Hát: Rina [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Mầu Nhiệm Kín Giấu “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta”(câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Sự mầu nhiệm kín giấu” là điều gì? “Sự mầu nhiệm” này được ban cho ai và giấu kín với ai? Bạn có trách nhiệm gì khi nhận được ân sủng hiểu sự mầu nhiệm kín giấu ...

Read more

Happy Thanksgiving

"Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt; tình thương của Ngài còn đến đời đời." I Sử Ký 16:34 "Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Bởi lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. Trong mọi việc anh em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cẩn Thận Theo Lời Chúa

Sứ điệp: Cẩn Thận Theo Lời Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 119:1-16 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2017 Thi Thiên 138Cảm Tạ Chúa “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ Danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về những điều gì? Làm thế nào để lòng biết ơn Chúa của bạn ngày càng sâu đậm? Bạn cảm tạ Chúa về những điều gì trong cuộc sống? Thi ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 10:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người biết tên của bạn?  Mối quan hệ của bạn với những người đó như thế nào? Bạn có thích được những người đó gọi bạn theo tên của mình hay không? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Có bao nhiêu nhân vật được Chúa kể trong câu chuyện này? Nhân vật đầu tiên là ai?  Người đó vào chuồng chiên như thế nào?  Mục đích của người đó là gì (10:1)? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2017 Giê-rê-mi 6:27-30Người Thử Nghiệm “Ta đã lập ngươi làm người thử và đồn lũy giữa dân Ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó”(câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã lập Tiên tri Giê-rê-mi làm gì giữa vòng con dân Ít-ra-ên? Dân Chúa và những sự vi phạm của họ được so sánh với hình ảnh nào? Kết quả “quá trình luyện bạc” ra sao? Bạn cần làm gì trong vai trò người th ...

Read more

Cảm Ơn và Biết Ơn

Nguyên tác: Cảm Ơn và Biết Ơn Sáng tác: David Đông Trình bày: Hagim - Hồng Yến [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top