Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » November

Mục sư Nguyễn Thỉ: Món Quà Giáng Sinh

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2017 Công Vụ 27:20-26Từ Sợ Hãi đến Vững Lòng “Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những ngươi cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như Lời Ngài đã phán vậy” (câu 24-25). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Sứ đồ Phao-lô trước trận cuồng p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2017 Công Vụ 27:13-20Sự Sống Là Quý Nhất “Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba,chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển” (câu 18-19). Câu hỏi suy ngẫm: Mọi người trên tàu đã làm gì khi tàu gặp trận cuồng phong dữ dội? Tại sao họ thẳng tay ném hết hàng hóa và các thiết bị trên tàu xuống biển không t ...

Read more

Đêm Thánh

Tựa đề:  Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp) O Holy Night (Anh) Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856) Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877) Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 66 [divide style="2"] [one_half] Cantique de Noël Placide Cappeau 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous Pour ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2017 Công Vụ 27:9-15Sự Khôn Ngoan Thật “Tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại,chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói” (câu 10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thầy đội không tin lời Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về nguy hiểm của chuyến đi? Họ đã quyết định như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:12-13Để Hiểu Biết Những Điều Thuộc Linh “Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: “Thần thế gian” là gì? Sứ đồ Phao-lô cho biết bằng cách nào con người có thể hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trờ ...

Read more

Tại Sao Chúa Đến

Tựa đề: Tại Sao Chúa Đến Sáng tác: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2017 Gióp 15:1-6Kính Mến Đức Chúa Trời “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định về lời tranh luận và lên án của ông Ê-li-pha đối với ông Gióp, có phải người công chính không bao giờ gặp tai họa không? Bạn chỉ sợ Chúa hay kính mến Ngài? Sau một vòng tranh luận không kết quả với ông Gióp (Gióp 4-5), ô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:7-12Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai có thể thông hiểu và dò xét mọi sự, cả đến “sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”? “Thần thế gian” mà Sứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top