Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 9)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Jesus và Phúc Âm

Đề tài: Đức Chúa Jesus và Phúc Âm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Đức Chúa Jesus và Phúc Âm và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2017 I Giăng 2:15-17Thái Độ Đối Với Thế Gian “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” mà Sứ đồ Giăng đề cập ở đây có nghĩa gì? Ông khuyên Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào đối với thế gian và những vật thuộc về nó? Ông cho biết thế gian sẽ ra sao? Bạn được ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:42-47

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:42-47 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn được khen là giống cha của bạn hay không? Bạn giống cha bạn ở điểm nào? Bạn có thích điểm giống nhau đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Khi người Do Thái tuyên bố họ là con Đức Chúa Trời (8:41), Đức Chúa Jesus đã nhận định như thế nào (8:42)?  Theo Đức Chúa Jesus, đặc điểm của một người con của Đức Chúa Trời là gì (8:42a)?  Tại s ...

Read more

Ánh Trăng Nhiệm Mầu – Ca Khúc Dự Thi Tết Trung Thu Phước Lộc Thọ (2016)

Tựa đề: Ánh Trăng Nhiệm Mầu Nhạc và lời: Tường Minh Trình bày: Trần Mai Anh Dự thi Chương Trình Tết Trung Thu (2016) Tại Phước Lộc Thọ - Ngày 10/9/2016 Ca khúc Ánh Trăng Nhiệm Mầu bắt đầu lúc 6:30 Video credit: LSTV Networks [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2017 Phi-líp 2:12-16Sống Chiếu Sáng Như Đuốc “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp phải làm gì ngay cả khi không có sự hiện di ...

Read more

Quà Chúa Ban

Tựa đề: Quà Chúa Ban Thơ: Kim Ngân Nhạc: Lê Tú Video Credit: Khanh Vy - Thanh Trúc  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-lê-môn

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-lê-môn Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Vẫn Đứng Chờ

Tựa đề: Chúa Vẫn Đứng Chờ (Cm) Sound track: Chúa Vẫn Đứng Chờ (Bm) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2017 I Phi-e-rơ 2:11-12Sống Ngay Lành Giữa Dân Ngoại “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ, là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-e-rơ gọi độc giả của ông là “người ở trọ, người đi đường”? Ông khuyên họ kiêng cữ những điều gì? Lý do nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2017 Rô-ma 12:1-2Đừng Làm Theo Đời Này “Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: “Đừng làm theo đời này” nghĩa là gì? Tại sao phải đổi mới tâm thần mình? Làm thế nào để được đổi mới? Bài học này dạy bạn nguyên tắc sống đạo giữa đời như thế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top