Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017 Ê-phê-sô 5:1-7Bước Đi trong Sự Yêu Thương “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô được khuyên phải bắt chước Chúa Giê-xu? Họ phải bắt chước trong lãnh vực nào? Đâu là nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2017 Gióp 13:1-12Sống Thật Lòng “Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp chỉ cho các bạn ông thấy những sai trật nào của họ đối với người và với Chúa? Nếp sống sai trật đó dẫn đến hậu quả ra sao? Bạn học và áp dụng điều gì qua bài học này? Ông Gióp bày tỏ lòng m ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét – Chương 1-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét - Chương 1-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Bạn Đọc Viết: Khoảng Lặng – Quiet Time

Đời sống cần có một khoảng lặng nào đó..cho tâm hồn.. Bước vào trong một buổi hòa nhạc hay xem một cuốn phim, mọi người đều cần phải giữ sự yên lặng để có thể thưởng thức trọn vẹn. Bước vào trong thư viện, không khí cần phải yên lặng như tờ để có thể học được, và để có thể hiểu được cuốn sách nói gì.. Khi mua một chiếc xe cũ, nghe nói một trong những bí quyết để nghe tiếng máy chạy có êm không.. thắng xe có ...

Read more

Niềm Vui Xưa Đi Tìm

Tựa đề: Niềm Vui Xưa Đi Tìm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017 Giăng 13:34-35Hãy Yêu Thương Nhau “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu nào để người khác nhận biết chúng ta là con cái Chúa? Làm sao để có dấu hiệu đó? Chúa yêu bạn như thế nào? Bạn đáp lại tình yêu Chúa dành cho mình ra sao? Trước khi Chúa Giê-xu thực hiện một chuyến đi mà không a ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na Chương 1

Tựa đề: Giô-na - Chương 1 Kinh Thánh: Giô-na 1:1-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Sống Cho Chúa

Tựa đề: Sống Cho Chúa Nguyên tác: I'm Gonna Live for You  Sáng tác: Greg Bostock Trình bày: Greg Bostock và Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2017 I Phi-e-rơ 4:12-16Vui Mừng Chịu Khổ cho Chúa “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một người chịu khổ vì Danh Chúa thì có phước? Ông cũng khuyên độc giả chớ chịu khổ vì những việc nào? Bạn nên có thái độ ra sao khi làm tín đồ Đấng ...

Read more

Chúa Ở Bên Con

Tựa đề: Chúa Ở Bên Con Sáng tác: SRT Trình bày: Kpă Thị Rina [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top