Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2017 Gióp 13:13-17Đối Diện Với Chúa “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ bênh vực tính hạnh ta trước mặt Ngài” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khẳng định điều gì với các bạn? Tại sao ông có thể can đảm đối diện với Chúa? Đức tin của ông nơi Chúa ra sao? Bạn xét mình như thế nào trong giờ cầu nguyện tương giao với Chúa? Sau khi nói các bạn sống giả dối ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét – Chương 7-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét - Chương 7-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017 Nê-hê-mi 6:1-4Vững Lòng Bước Đi “Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tiến trình xây sửa bức tường thành đang trong giai đoạn nào? Những người thù nghịch đã bày mưu hãm hại ông Nê-hê-mi thế nào? Ông Nê-hê-mi trả lời ra sao trước những ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 2

Tựa đề: Giô-na - Chương 2 Kinh Thánh: Giô-na 2:1-11 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Revelation Song

Nguyên tác: Revelation Song Nhạc và lời: Jennie Lee Riddle  Trình bày: Kari Jobe [divide style="2"] Revelation Song Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is Thee Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is and is to ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017 I Cô-rinh-tô 9:19-23Sống Vì Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng từ bỏ quyền tự do của mình? Nguyên tắc rao truyền Phúc Âm của ông là gì? Ông khẳng định động cơ của mọi việc ông làm là gì? Bạn áp dụng bài học này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào? Sứ đồ Phao ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer My God to Thee – Cello

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Hốc Đá Vững An – He Hideth My Soul

Tựa đề: Chỗ Hốc Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 267 Trình bày: Bessy Choir [divide style="2"] [one_half] He Hideth My Soul 1. A wonderful Savior is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me; He hideth my soul in the cl ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng

  Đề tài: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng Kinh Thánh: Thi Thiên 95 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Khi Con Bước Đi Với Ngài

Tựa đề: Khi Con Bước Đi Với Ngài Sáng tác: Phan Thuyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top