Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 5)

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 3

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Sứ điệp: Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài Kinh Thánh: Thi Thiên 100 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2017 Giăng 13:36-38Thất Bại Vì Quá Tự Tin “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy ông Phi-e-rơ quá tự tin về năng lực bản thân? Chúa đã nói trước về thất bại nào của ông trước khi gà gáy? Tại sao Chúa nói trước với ông như vậy? Bạn á ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 9:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thắc mắc muốn hiểu nguyên nhân vì sao một người gặp bất hạnh hay không? Tại sao bạn thắc mắc như vậy?  Quan điểm của những người chung quanh về người đó như thế nào?  Bạn có đồng ý với những suy nghĩ đó hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khi đi đường Đức Chúa Jesus gặp ai (9:1)? Các môn đệ của Chúa đã hỏi Ngài điều gì (9:2 ...

Read more

Phim Tài Liệu: Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh

Phim Tài Liệu: Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Video credit: Rick Steves's Europe [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017 Giăng 13:34-35Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi điều răn yêu thương Ngài ban là điều răn mới? Dấu hiệu nào để mọi người nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để mọi người nhìn biết Chúa qua chúng ta? Sau ...

Read more

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 2

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017 Nê-hê-mi 6:10-14Vững Lòng Đến Cùng “Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều lần thất bại, lần này kẻ thù lại bày ra mưu kế gì để hòng hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với ...

Read more

Bình An Ta Cho Con

Tựa đề: Bình An Ta Cho Con Sáng tác: Phan Thuyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017 Nê-hê-mi 6:5-9Chú Tâm vào Công Việc “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ thù tiếp tục bày ra chiêu trò gì để hãm hại ông Nê-hê-mi? Lần tấn công này nhằm vào mục đích gì? Ông Nê-hê-mi đã vượt qua mưu mô ấ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top