Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017 Giê-rê-mi 6:16-20Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời? “…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân đã dâng những của lễ nào cho Đức Giê-hô-va? Vì sao Ngài không hài lòng về của lễ thiêu và của tế lễ mà dân Chúa dâng lê ...

Read more

Thánh Ca: Chúa – Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa - Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe Doth seek to work us woe; His craft and pow ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhu Cầu Của Cuộc Sống

  Tựa đề: Nhu Cầu Của Cuộc Sống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13; Lu-ca 11:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nhu Cầu Của Cuộc Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2017 Gióp 13:18-28Ẩn Mình Khỏi Chúa “Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa” (câu 20-21). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gióp muốn có một tòa án? Ông xin Chúa điều gì để không lẩn tránh Chúa? Bạn làm gì khi gặp hoạn nạn mà không hiểu nguyên nhân của ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét – Chương 14-21

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét - Chương 14-21 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Kiến Thức: Bản Giao Hưởng Cải Chánh – Reformation Symphony – Felix Mendelssohn

Vài Nét Về Bản Giao Hưởng Cải Chánh Của Nhạc Sĩ Felix Mendelssohn Bối Cảnh Năm 2017 là dịp kỷ niệm 500 năm Phong Trào Cải Chánh.  Cách đây gần 200 năm, nhạc sĩ Felix Mendelssohn đã biên soạn một bản giao hưởng để kỷ niệm 300 năm thành lập Bản Tín Điều Augsburg Confession, là bản tuyên ngôn đã dẫn đến việc thành lập Giáo Hội Tin Lành Lutheran.  Tác phẩm này của nhạc sĩ Felix Mendelssohn v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2017 Giê-rê-mi 6:16-17Tiếng Kèn từ Người Canh Gác “Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: “Vọng canh” và “tiếng kèn” (câu 17) chỉ về điều gì? Đức Chúa Trời lập những điều này với mục đích gì? Đáp ứng của người Ít-ra-ên ra sao? Những “tiếng kèn” nào Chúa đang dùng để cảnh báo bạ ...

Read more

Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo Nhân dịp kỷ niệm 500 năm Martin Luther khởi xướng Phong Trào Cải Chánh (1517-2017), Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California sẽ tổ chức một khóa hội thảo trình bày ảnh hưởng của Phong Trào Cải Chánh trên Hội Thánh, trên xã hội, và trên sự phát triển của nền thần học Việt Nam.  Chương trình được tổ chức với sự cộng tác của Union University of California, Fuller Theo ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 3

Tựa đề: Giô-na - Chương 3 Kinh Thánh: Giô-na 3:1-10 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2017 Giê-rê-mi 6:16Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Câu hỏi suy ngẫm: “Đường lối cũ” mà Đức Giê-hô-va nói đến là con đường nào? Con đường ấy dẫn dân Chúa đi đến đâu? Quyết định của người Ít-ra-ên như thế nào trước lời khuyên của Chúa hãy trở về con đường cũ? Người Ít-ra-ên từn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top