Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 3)

Dòng Đời

Nguyên tác: Dòng Đời Sáng tác: Vinh Duy Trình bày: Siu Y Kao [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Đạo của Sự Mầu Nhiệm “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Mầu nhiệm” trong Tân Ước có nghĩa gì? Ban phân biệt sự “mầu nhiệm” với sự “huyễn hoặc” ra sao? Bằng cách nào con người có thể hiểu được những điều “mầu nhiệm” tr ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:8-12

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 9:8-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn chứng kiến một điều kỳ diệu đã xảy ra hay không? Điều đó là gì?  Có ai đã giải thích cho bạn nguyên nhân của việc đó hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Khi gặp người trước đây bị mù, những người quen biết anh đã phản ứng như thế nào (9:8)? Trước đây, anh đã làm gì?  Theo bạn, sau khi được chữa lành người này có còn làm những việc đó nữa hay k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan cho Người Trưởng Thành “Dù vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là người sẽ bị hư mất” (câu 6 BTT). “Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, ...

Read more

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 4

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc về đời này khác nhau thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không giảng về sự khôn ngoan đời này? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến cho con người điều gì? ...

Read more

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao

Tựa đề: Điều Này Thật Sao Nguyên tác: And Can It Be? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 216 [divide style="2"] [one_half] And Can It Be 1. And can it be that I should gain An interest in the Savior’s blood? Died He for me, who caused His pain— For me, who Him to death pursued? Amazing love! How can it be, That Thou, my God, shouldst die for m ...

Read more

Chỉ Tin Cậy Chúa

"Ðức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi" (Thi-thiên 138:8) Niềm tin rõ nhất mà tác giả Thi Thiên đã thể hiện ở đây là niềm tin vào Ðức Chúa Trời. Ông không nói: "Ta có đủ ân tứ để làm xong những việc liên hệ đến ta - đức tin ta thật vững vàng sẽ không hề lay chuyển - tình yêu của ta thật nồng nàn sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh - quyết tâm của ta thật kiên định sẽ không có gì khiến nó đổi dời.” Không phải ...

Read more

Thánh Ca: Bước Gần Chúa Hơn – Just a Closer Walk with Thee

Tựa đề: Bước Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Just a Closer Walk with Thee Lời: John T. Benson Nhạc: John T. Benson Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 161 [divide style="2"] [one_half] Just a Closer Walk with Thee 1. I am weak, but Thou art strong; Jesus, keep me from all wrong; I’ll be satisfied as long As I walk, let me walk close to Thee. Refrain: Just a closer walk with Thee, Grant ...

Read more

Người Đi Với Chúa

Tựa đề: Người Đi Với Chúa Sáng tác: Phan Thuyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top