Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October (Page 10)

Thánh Ca: Quyền Trong Huyết – There Is Power in the Blood

Tựa đề: Quyền Trong Huyết Nguyên tác: There Is Power in the Blood Nhạc và lời: Lewis E. Jones Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Bài Số 183 [divide style="2"] [one_half] There Is Power in the Blood 1. Would you be free from your burden of sin? There’s power in the blood, power in the blood; Would you o’er evil a victory win? There’s wonderful power in the blood. Refrain There is power, power, wonder-work ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017 Gióp 12:12-25Đức Chúa Trời Toàn Năng “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ấy chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; Chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó” (Ê-sai 45:6b-7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về trí khôn ngoan của con người? Ông nói gì về quyền năng của Đức Chúa Trời? Cơ Đốc nhân phải sống t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top