Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » October

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội (1517-2017)

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội (1517-2017) Ngày 31/10/2017 - Sài Gòn, Việt Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Của Viện Thánh Kinh Thần Học

Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Thánh Kinh Thần Học Viện Ngày 30/10/2017 - Sài Gòn, Việt Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sơ Lược Tiểu Sử Martin Luther – Người Khởi Xướng Phong Trào Cải Chánh – Phần 1

Martin Luther (1483-1544) Martin Luther là người đã khởi xướng Phong Trào Cải Chánh, dẫn đến việc hình thành Giáo hội Tin Lành, vào thế kỷ thứ 16. Martin Luther sinh ngày 10/11/1483 tại Eisleben, Saxony, một vùng đất thuộc nước Đức ngày nay.  Martin Luther được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu.  Cha của ông là Johannes Hans Ludher và mẹ của ông là Margarethe Lindemann.   T ...

Read more

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Trọn Bộ

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2017 Rô-ma 12:1-2 Chớ Dự Vào Công Việc của Tối Tăm “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại La Mã thờ phượng, phục vụ Chúa như thế nào? Ông nêu lên hai mệnh lệnh nào trong câu 2? Cơ Đốc nhân có nên tham dự lễ hội Halloween? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô khơi gợi lòng thương xót củ ...

Read more

Chúa Tìm Tôi

Tựa đề: Chúa Tìm Tôi Sáng tác: Phan Thuyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2017 Công Vụ 27:1-8Khởi Đầu Hành Trình Đến La Mã “Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đi đến La Mã của Sứ đồ Phao-lô khởi đầu như thế nào? Chúa đã sắm sẵn những ai giúp đỡ ông trên hành trình này? Bạn được khích lệ thế nào qua bài học này? V ...

Read more

Vạn Lời Chúa Tán – Bless The Lord Oh My Soul

Tựa đề: Vạn Lời Chúa Tán Nguyên tác: 10000 Reasons Sáng tác: Matt Redman Lời Việt: David Đông [divide style="2"] [one_half] 10000 Reasons Refrain: Bless the Lord, O my soul O my soul Worship His holy name Sing like never before O my soul I'll worship Your holy name 1. The sun comes up, it's a new day dawning It's time to sing Your song again Whatever may pass, and whatever lies before me Let me be singing w ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2017 Gióp 14:1-6Sống Sáng Danh Chúa trong Nghịch Cảnh “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận định thế nào về đời sống con người? Ông Gióp làm gì khi gặp hoạn nạn? Bạn làm gì khi gặp sự thử thách hay hoạn nạn? Trong cơn hoạn nạn, ông Gióp như người c ...

Read more

Phim: Luther

Phim: Luther (2003) [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top