Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2017   Ê-phê-sô 4:11-16 Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu   “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (câu 16).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa ban cho Hội Thánh những chức vụ nào? Mục đích của nh ...

Read more

Chúa Nhân Từ

Tựa đề: Chúa Nhân Từ Sáng tác:  Nhất Trung Trình bày:  Nhất Trung [divide style="2"] Chúa Nhân Từ Tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi xin bên con mãi mãi. Xin yêu và bên con mãi không rời, Dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, Luôn bên con dù mai này còn lắm bão giông. Ngài biết rõ những tâm hồn vỡ tan trong con, Luôn bên con trên mỗi lối đi. Đời ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vai Trò Của Hội Thánh

Tựa đề: Vai Trò Của Hội Thánh Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Vai Trò Của Hội Thánh để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2017 Gióp 11:5-12Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha bày tỏ cho ông Gióp biết điều gì? Con người ...

Read more

Don Moen: Thánh Ca Truyền Thống

Thánh Ca Truyền Thống: 1. Bốn Phương Một Nhà - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1990) - Bài số 19. 2. Ân Hồng Cứu Ân  -Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 302 3. Cứu Chúa Siêu Việt  -Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 21 và 429 4. Ngài Ban Cho Thêm Ơn  - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 29-34

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 29-34 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2017   Khải Huyền 2:1-5 Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh “Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Ê-phê-sô đang ở trong tình trạng như thế nào? Chúa trách họ điều gì và họ cần phải làm gì? Khi nào thì những công việc phục vụ trong Hội Thánh mới có giá trị và hiệu quả? Bạn cần ưu tiên gây dựng điều gì? Sứ đồ Giăng được Chú ...

Read more

Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng

Nguyên Tác: Crown of Roses/A Legend of the Crown Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) Lời Anh: Geoffrey Dearmer Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Choir of King's College [divide style="2"] [one_half] A Legend of the Crown Geoffrey Dearmer 1. When Jesus Christ was yet a child, He had a garden small and wild, Wherein He cherished roses fair, And wove them into gar ...

Read more

Isaac Thái – Tuyển Tập Thánh Ca 2017

Tuyển Tập Thánh Ca 2017 Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] 01. Mary Người Có Biết - Isaac Thái 02. Dòng Huyết Tha Tội - Đình Tú ft. Isaac Thái 03. Con Được Dựng Nên Cách Diệu Kỳ - Isaac Thái 04. Tình Yêu Chúa Chọn - Isaac Thái 05. Xin Chúa Cứu Gia Đình Con - Isaac Thái 06. Ân Chúa Dẫy Đầy - Isaac Thái 07. Chúa Của Thành Phố - Isaac Thái 08. Chúa Đến Vì Con - Isaac Thái 09. Dâng Lên Cha Mẹ - Isaac Thái ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2017 I Phi-e-rơ 2:1-5Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau “Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi tín hữu từ bỏ điều gì và yêu mến điều gì? Ông đã dùng hình ảnh nào để ví sánh về Hội Thánh và những tín hữu? Qua đó, ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top