Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 7)

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – Phần 3

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh Video credit: Ban Hát Cơ-đốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngài Là Đấng Lạ Lùng

Tựa đề: Ngài Là Đấng Lạ Lùng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2017 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11Khuyên Bảo và Gây Dựng Nhau “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa nên sống thế nào khi biết ngày Chúa trở lại thình lình như kẻ trộm? Cơ Đốc nhân cần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh ra sao trong khi chờ đợi Chúa trở lại? Phân đoạn Kinh ...

Read more

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – Phần 2

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh Video credit: Ban Hát Cơ-đốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Biến Đổi

Tựa đề: Tình Yêu Biến Đổi Trình bày: Bích Vân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2017   Rô-ma 12:3-8 Gây Dựng Sự Hiệp Nhất trong Chúa   “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (câu 4-5).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để ví sánh về Cơ Đốc ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cầu Nguyện và Ca Ngợi

Đề tài: Cầu Nguyện và Ca Ngợi Kinh Thánh: Thi Thiên 86 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – Phần 1

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh Video credit: Ban Hát Cơ-đốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hear, O Lord – Thi Thiên 86

Nguyên tác: Hear, O Lord Lời: Thi Thiên 86 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2017 Hê-bơ-rơ 10:19-25Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà con dân Chúa được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh? Ai là Thầy Tế Lễ Vĩ Đại? Trước giả khuyên Cơ Đốc nhân nên làm gì và không nên làm gì? Bạn làm gì để khích lệ người khác trung tín thờ phượng Chúa? Câu 19-20 cho biết nhờ máu quý ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top