Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2017 Giăng 13:21-30Đấng Ban Cơ Hội “Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói rõ “một người trong các ngươi sẽ phản Ta” với mục đích gì? Tại sao Ngài không vạch tội ông Giu-đa trước các môn đệ? Ai mở cửa cho Sa-tan b ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Ti-mô-thê – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Ti-mô-thê - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Above All – Vượt Trên Tất Cả

Tựa đề: Vượt Trên Tất Cả Nguyên tác: Above All Tác giả: Lenny Leblanc Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình [divide style="2"] [one_half] Above All Above all powers, above all kings Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Above all kingdoms, above all thrones Above all wonders the world has ever known Above all wealth and treasures of ...

Read more

Hối Tiếc

Nguyên tác: Hối Tiếc Sáng tác: An Quốc Trình bày: Mai Thảo [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2017   Công Vụ 2:42-47 Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện   “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42).   Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ đã gây dựng Hội Thánh đầu tiên cách toàn diện như thế nào? Các tín hữu thể hiện sự tăng trưởng thuộc linh ra sao? Kết quả Hội Thánh được phát triển là g ...

Read more

Hội Thánh Trong Nhà Nầy

  Hội Thánh nhóm họp trong nhà anh (Phi-lê-môn 1:2) Trong nhà nầy có một Hội Thánh chăng? Cha mẹ, con cái, bạn bè, người giúp việc, tất cả có phải đều là thuộc viên của Hội Thánh ấy không? Hay vẫn còn một số người chưa tin Chúa? Xin chúng ta ngưng tại đây để xem lại câu hỏi này: Tôi có phải là một thành viên của Hội Thánh nhóm lại trong nhà nầy không? Lòng người cha sẽ vui mừng hớn hở biết bao; đôi mắt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017 Ê-phê-sô 2:11-22Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (câu 14-15a) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để phá bỏ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân ...

Read more

Như Từng Giọt Mưa Rơi

Tựa đề: Như Từng Giọt Mưa Rơi Lời Việt: Khánh Hùng  Trình bày: Công Trứ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2017   Gióp 11:13-20 Lời Kêu Gọi Ăn Năn   “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha kêu gọi ông Gióp làm điều gì? Tại sao lời khuyên của ông Sô-pha thất bại? Chúng ta học được gì trong việc khuyên giúp người khác?   Sau khi ông Sô-pha kết t ...

Read more

Oslo Gospel Choir: This Is The Day – Part 2

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top