Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2017 Nê-hê-mi 5:1-5Sống Vô Cảm “Có người nói rằng: Chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có tiếng kêu la lớn của người Giu-đa? Tiếng kêu ấy phản ánh thực trạng đau buồn nào lúc bấy giờ? Có phải người giàu phải có trách nhiệm với người nghèo; và người nghèo được ỷ lại vào người giàu không? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2017 Gióp 12:1-6Nương Cậy Nơi Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói thế nào về sự khôn ngoan của ông? Các lời khuyên của các bạn ảnh hưởng thế nào với ông? Bạn học được điều gì qua lý lẽ của ông Gió ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê – Chương 1-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê  - Chương 1-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2017 Giăng 13:31-33, 36Trước Kia, Bây Giờ, và Về Sau “Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nơi Ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo Ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa gọi các môn đệ là “các con trẻ Ta” có ý nghĩa gì? Khi nào chúng ta được Chúa gọi là “các con trẻ Ta” và được đi về nơi Chúa ngự? ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Sứ điệp: Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:1-23 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Xin vui lòng  bấm vào đề tài Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2017 Giăng 13:31-32Con Đường Vinh Quang “Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển” (câu 31-32). Câu hỏi suy ngẫm: Khi ông Giu-đa đi ra, Chúa dạy môn đệ về sự vinh quang như thế nào? Khi ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cuộc Chiến Tâm Linh

Đề tài: Cuộc Chiến Tâm Linh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2017   Giăng 13:21-30 Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật?   “Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi” (câu 27).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đa có thể đổ lỗi cho Sa-tan hoặc cho rằng ông phản Chúa là chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn không? Chúa đã ban cho ông những cơ h ...

Read more

Có Chúa Dắt Chăn

Tựa đề: Có Chúa Dắt Chăn Sáng tác: Claire Cloninger - Don Moen Trình bày: Kpă Thị Rina [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:12-19

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:12-19 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi đến một nơi xa lạ?  Bạn có nhờ ai hướng dẫn hay không?  Tại sao bạn nhờ người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus công bố điều gì với đám đông (8:12)? Ngài phán điều này ở đâu (8:20)? Ngài hứa ban điều gì cho những người theo Ngài (8:12)? Ý nghĩa của “ánh sáng” và “bóng tối” mà Chúa muốn nói là gì? Người Pha-ri-si nhận định về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top