Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2017 Giê-rê-mi 6:6-15Cắt Bì Đôi Tai “Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội ác của dân Chúa bằng hình ảnh nào? Họ có thái độ như thế nào trước những lời cảnh báo? Tai chưa cắt bì có nghĩa gì? Khi nào thì tai bạn chưa được cắt bì? Hình ảnh “suối nước văng ra” được Tiên tr ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Khuôn Mẫu Muôn Đời

Sứ điệp: Khuôn Mẫu Muôn Đời Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-16 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Hạnh Phúc Miên Trường

Hạnh Phúc Miên Trường "Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi" (Thi Thiên 23:6) "Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn" (II Cô-rinh-tô 4:16) Khi tôi suy tưởng về Ngài Thì niềm hạnh phúc tràn đầy lòng tôi Bao lần mây phủ cuộc đời Bao lần tôi thấy mặt trời lộ ra Trong cơn bão táp, mưa sa Biết rằng hoạn nạn chỉ ...

Read more

Lord, I’m Ready To Go Home

Tựa đề: Lord, I'm Ready To Go Home Trình bày: James and Jeff Easter with Morgan  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2017 Giê-rê-mi 6:1-5Sự Tấn Công Nhanh và Mạnh “Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! Hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! Ngày đã xế, bóng chiều đã dài! Hãy dậy, sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó!” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn” chỉ về đối tượng nào? Sự tấn công của kẻ thù được trước giả dùng hình ảnh nào để m ...

Read more

Chúa Vẫn Đứng Chờ

Sound track: Chúa Vẫn Đứng Chờ (Bm) Video credit: Yada Music Studio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:20-30

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:20-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã đánh mất cơ hội trò chuyện với một người, bởi vì bạn không ngờ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa hay không? Điều bạn muốn nói với người đó là gì? Vì sao bạn không bao giờ có cơ hội để nói với người đó nữa? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã phán những lời này tại đâu? Vào lúc nào? Tại sao những lãnh đạo Do Thái đã kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2017 Nê-hê-mi 5:14-19Sống Gương Mẫu “Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân chúng cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc-lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân chúng nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống và tấm lòng đối với dân Chúa của ông Nê-hê-mi có gì khác ...

Read more

Bài Làm Chứng Của Christopher Parkening – Nhạc Sĩ Guitar Nổi Tiếng Thế Giới

Bài Làm Chứng Của Christopher Parkening tại Harvest Crusade in Anaheim, California (1997). ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Ti-mô-thê – Chương 3-4

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Ti-mô-thê - Chương 3-4 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top