Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September (Page 2)

This Is My Father’s World

Tựa đề: This Is My Father's World Sáng tác: Maltbie Davenport Babcock Trình bày: Amy Grant [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Là Thành Trì Kiên Cố – Piano

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô rao giảng sự khôn ngoan nào cho những người trọn vẹn? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của loài người khác nhau thế nào? ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Tít

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Tít Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Tít và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - Khái quát về sách Tít - Tít: Chương 1 - Tít: Chương 2 - Tít: Chương 3 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

The Prayer

Tựa đề: Lời Nguyện Cầu Nguyên tác: The Prayer Sáng tác: David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa, Tony Renis Trình bày: Andrea Bocelli và Katharine McPhee [divide style="2"] The Prayer I pray You'll be our eyes, and watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer, when we lose our way Lead us to a place, guide us with Your grace To a place where w ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:3-5Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Việc “lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người” được hiểu n ...

Read more

Sự Đầy Trọn Của Đấng Christ

Và chúng ta đều có nhận được sự đầy dẫy của Ngài. (Giăng 1:16) Những dòng chữ này cho chúng ta biết có sự toàn vẹn ở trong Ðấng Christ. Trong Ngài có đầy đủ bản chất của Ðức Chúa Trời, bởi vì trong Ngài toàn thể thần tánh của Ðức Chúa Trời hiện diện. Trong Ngài có nhân tánh toàn hảo, bởi vì thân thể Ngài là hiện thân của Ba Ngôi Ðức Chúa Trời. Trong huyết Ngài có sự cứu chuộc công hiệu và viên mãn, bởi vì h ...

Read more

Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Tựa đề: Ngài Nâng Tôi Lên Nguyên tác: You Raise Me Up Tác giả: Rolf Lovland & Brendan Graham Lời Việt: Vĩnh Phúc [divide style="2"] [one_half] Ngài Nâng Tôi Lên Lòng chợt xao xuyến, Khi sóng đau thương sôi bùng lên. Hoạn nạn theo đến Lòng vấn vương bao ưu phiền. Nghẹn ngào trong đêm, Cố gắng không nguôi được nỗi niềm, Rồi Chúa đến bên Đã khiến tâm tôi nghỉ yên. Ngài nâng tôi lên, Đứng chỗ cao hơn mọi nú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:3-5Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm “Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có thái độ thế nào khi rao giảng sứ điệp Phúc Âm? Vì sao ông lại có “bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy” đang khi làm chứng về Phúc Âm cho người Cô-rinh-tô? Bạn học được điều gì qua thái độ của Sứ đồ Phao-lô khi ông rao giảng Phúc Âm? N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top