Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September

Thánh Ca: Ta Chết Thay Cho Con – For Those Tears, I Died

Tựa đề: Ta Chết Thay Cho Con Nguyên tác: For Those Tears I Died Tác giả: Marsha J. Stevens Lời Việt: Vĩnh Phúc (2011) [divide style="2"] [one_half] For Those Tears, I Died 1. You said You'd come and share all my sorrows. You said You'd be there for all my tomorrows. I came so close to sending You away, But just like You promised: You came there to stay. I just had to pray! And Jesus said, "Come to the ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê – Chương 15-24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê  - Chương 15-24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Âm Nhạc: Cuộc Đời Của Một Nhạc Sĩ Guitar Nổi Tiếng Thế Giới – Christopher Parkening

Sơ Lược: Christopher Parkening là một trong những nhạc sĩ guitar nổi tiếng trên thế giới. Ông được ghi nhận là người trình bày các tác phẩm guitar cổ điển với tiếng đàn sâu lắng và kỹ thuật tinh tế.  Ngay từ thời còn trẻ vào thập niên 1960, Christopher Parkening đã được mời làm giám khảo các cuộc thi Classical Guitar quốc tế. Christopher Parkening là người đã sáng lập ra phân khoa Classical Guitar ...

Read more

Thánh Ca: Gần Thập Tự

Tựa đề: Gần Thập Tự Nguyên tác: Jesus, Keep Me Near the Cross Lời Anh ngữ: Fanny J. Crosby (1820-1915) Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Nhạc: William Howard Doane  (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 193 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài số 217 Audio: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Jesus, Keep Me Near the Cross 1 Jesus, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017 Công Vụ 26:9-19Đấng Sống Đang Hành Động “Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì Ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc Ta sẽ hiện đến mách cho ngươi” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Sau lời mở đầu tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô nói tiếp ...

Read more

Thánh Ca: Amazing Grace – Ân Điển Diệu Kỳ

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The ho ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hội Thánh và Thánh Đồ

Sứ điệp: Hội Thánh và Thánh Đồ Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Hội Thánh và Thánh Đồ và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tâm Giao Với Giê-xu

Tựa đề: Tâm Giao Với Giê-xu Trình bày: Khánh Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017 Công Vụ 26:1-8Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi “Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những người chết sống lại sao?” (câu 8 BTT). “Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại?” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được phép tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì và ông tập trung nhấn mạnh điều gì trước tiên? ...

Read more

Create in Me a Clean Heart – Tâm Hồn Trắng Trong

Tựa đề: Tâm Hồn Trắng Trong Nguyên tác: Create in Me a Clean Heart Kinh Thánh Thi Thiên 51:10-12 Nhạc: Keith Green Trình bày: Fountain View Academy [divide style="2"] [one_half] Create in Me a Clean Heart Create in me a clean heart, Oh God! And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, Oh God! And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence oh Lord, And take not Thy ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top