Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » September

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê – Chương 15-24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giô-suê  - Chương 15-24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Âm Nhạc: Cuộc Đời Của Một Nhạc Sĩ Guitar Nổi Tiếng Thế Giới – Christopher Parkening

Sơ Lược: Christopher Parkening là một trong những nhạc sĩ guitar nổi tiếng trên thế giới. Ông được ghi nhận là người trình bày các tác phẩm guitar cổ điển với tiếng đàn sâu lắng và kỹ thuật tinh tế.  Ngay từ thời còn trẻ vào thập niên 1960, Christopher Parkening đã được mời làm giám khảo các cuộc thi Classical Guitar quốc tế. Christopher Parkening là người đã sáng lập ra phân khoa Classical Guitar ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017 Công Vụ 26:9-19Đấng Sống Đang Hành Động “Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì Ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc Ta sẽ hiện đến mách cho ngươi” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Sau lời mở đầu tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô nói tiếp ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hội Thánh và Thánh Đồ

Sứ điệp: Hội Thánh và Thánh Đồ Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Hội Thánh và Thánh Đồ và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tâm Giao Với Giê-xu

Tựa đề: Tâm Giao Với Giê-xu Trình bày: Khánh Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017 Công Vụ 26:1-8Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi “Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những người chết sống lại sao?” (câu 8 BTT). “Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại?” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được phép tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì và ông tập trung nhấn mạnh điều gì trước tiên? ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Chúa Vẫn Đoái Thương – His Eye Is On The Sparrow

Tựa đề: Chim Sẻ Chúa Vẫn Đoái Thương Nguyên tác: His Eye Is On The Sparrow ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Thể Tự Cứu

Đề tài: Không Thể Tự Cứu Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Không Thể Tự Cứu và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017 Công Vụ 25:23-27Quyết Không Lùi Bước “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những người xét xử Sứ đồ Phao-lô có tìm thấy tội của ông không? Tại sao Tổng đốc Phê-lít vẫn tìm một lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến La Mã? Bạn thấy gì về sự tể trị c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:31-41

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:31-41 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn tự hào gì về dòng dõi của mình? Bạn có những phẩm chất của dòng họ mình hay không? Ai là người nổi bật nhất trong dòng họ của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã nói gì với những người Do Thái đã tin Ngài (8:31)?  Họ sẽ nhận được gì khi vâng theo sự dạy dỗ của Chúa (8:32)? Đức Chúa Jesus muốn nhắc họ điều gì sau khi họ công bố rằng họ tin Ngài? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top