Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017 Gióp 1:1-5Giữ Nếp Sống Thanh Sạch trong Gia Đình “Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người như thế nào? Gia đình củ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:1-13

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 7:1-13 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nhận một lời khuyên từ những người trong gia đình? Về chuyện gì? Bạn đã làm gì trước lời khuyên đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau những điều đó Đức Chúa Jesus đã đi đâu?  Tại sao (7:1)? Lý do nào khiến người Do Thái làm điều này (5:16-18)? Sự kiện nào sắp xảy ra (7:2)?  Các em của Đức Chúa Jesus đã khuyên Chúa điều gì (7:3)?  Lý do của lời ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Chiếc Cầu Qua Giòng Giông Tố

Tựa đề: Chiếc Cầu Qua Giòng Giông Tố Nguyên tác: Bridge Over Troubled Water Nhạc: Paul Simon Lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Dalena [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2017 Công Vụ 16:1-5Đức Tin Thành Thật trong Gia Đình “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ti-mô-thê là ai? Ông thừa hưởng đức tin thành thật từ đâu? Ông được mọi người đánh giá thế nào? Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến đ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Cô-lô-se – Chương 2-4

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Cô-lô-se - Chương 2-4 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2017 Sáng Thế Ký 2:18-25Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-đam được sống giữa cảnh vườn như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp ông A-đam không còn cô đơn? Để giúp đỡ nhau, vợ chồng cần làm gì? Ngày nay vợ chồng giúp đỡ nhau cụ thể như th ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top