Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 6)

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh – Holy City

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Larry Ford [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017 Gióp 10:13-17Con Đường Duy Nhất “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 6-12-

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 6-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Israel: Bằng Chứng Khảo Cổ Jerusalem Bị Đốt Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Jerusalem: Ngày 25/7/2017 vừa qua, Cơ Quan Khảo Cổ Israel (Israel Antiquities Authority) đã công bố một video trình bày kết quả của một cuộc khảo cứu kéo dài bốn tháng trước đây tại một địa điểm thuộc phía đông của thành phố Jerusalem.  Các nhà khảo cứu tìm thấy nhiều hiện vật nằm trong một lớp tro bị cháy, được giám định thuộc niên đại cách đây 2600 năm.  Những khám phá này khẳng định những ghi c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-11Chùn Bước trước Kẻ Thù Nghịch “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia khác gì so với hai lần tấn công trước? Họ đã mưu tính kế hoạch gì? Tinh thần của người Giu-đa như thế nào trước sự hung ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Tựa đề: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Dư Dật

  Tựa đề: Ân Tứ Dư Dật Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:4-9 Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ân Tứ Dư Dật để nghe bài giảng. [divide style="2"] 4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5. vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6. như lời chứng về Đấng ...

Read more

Elvis Presley – Thánh Ca

Elvis Presley và Thánh Ca [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017 Giô-suê 24:14-15Gia Đình Phục Vụ Chúa “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người lãnh đạo gia đình cần làm gì để hướng dẫn gia đình mình trở thành gia đình phục vụ Chúa? Chẳng những ông Giô-suê là một dũng sĩ đã lãnh ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top