Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Hãy Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế nào trước sự tấn công ráo riết của kẻ thù? Ông Nê-hê-mi đã khích lệ tinh thần của người Giu-đa ra sao? Ông kêu gọi người Giu-đa hãy làm gì trước sự ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa

Tựa đề: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Baptist Reservoir, Úc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Ban Đầu

Tựa đề: Hội Thánh Ban Đầu Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hội Thánh Ban Đầu để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh – Holy City

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Larry Ford [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017 Gióp 10:13-17Con Đường Duy Nhất “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 6-12-

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 6-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Israel: Bằng Chứng Khảo Cổ Jerusalem Bị Đốt Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Jerusalem: Ngày 25/7/2017 vừa qua, Cơ Quan Khảo Cổ Israel (Israel Antiquities Authority) đã công bố một video trình bày kết quả của một cuộc khảo cứu kéo dài bốn tháng trước đây tại một địa điểm thuộc phía đông của thành phố Jerusalem.  Các nhà khảo cứu tìm thấy nhiều hiện vật nằm trong một lớp tro bị cháy, được giám định thuộc niên đại cách đây 2600 năm.  Những khám phá này khẳng định những ghi c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-11Chùn Bước trước Kẻ Thù Nghịch “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia khác gì so với hai lần tấn công trước? Họ đã mưu tính kế hoạch gì? Tinh thần của người Giu-đa như thế nào trước sự hung ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Tựa đề: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top