Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 6)

Thánh Ca: Phước Nguyên Từ Trời – Khi Xem Muôn Vật

Tựa đề: Phước Nguyên Từ Trời  Nguyên tác: Come! Thou Fount of Every Blessing Lời: Robert Robinson (1758) Nhạc: Asahael Nettleton (1852) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)  - Bài số 28. Tựa đề: Khi Xem Muôn Vật Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài Số 20 [divide style=" ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017 Nê-hê-mi 4:15-23Kinh Nghiệm Chúa trong Bão Táp “Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất bại thế nào? Tại sao người Giu-đa phải vừa xây cất vừa cầm binh khí? Điều đó nói lên điều gì? Làm thế nào để bạn càng hiểu biết Chúa càng thêm khi ...

Read more

Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng. A-men (Rô-ma 11:36) “Vinh hiển cho Ngài đời đời” phải là niềm khát vọng duy nhất của người tin Chúa. Mọi mong ước khác phải là điều thứ yếu và lệ thuộc vào khát vọng nầy. Người tin Chúa có thể mong ước được thịnh vượng trong công việc làm ăn, nhưng chỉ khi điều đó có thể giúp người ấy phát triển ước vọng “Vinh hiển cho Ngài đời đời”. Người ấy có thể ao ước được ban cho n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Hãy Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế nào trước sự tấn công ráo riết của kẻ thù? Ông Nê-hê-mi đã khích lệ tinh thần của người Giu-đa ra sao? Ông kêu gọi người Giu-đa hãy làm gì trước sự ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa

Tựa đề: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Baptist Reservoir, Úc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Ban Đầu

Tựa đề: Hội Thánh Ban Đầu Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hội Thánh Ban Đầu để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh – Holy City

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Larry Ford [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017 Gióp 10:13-17Con Đường Duy Nhất “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 6-12-

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 6-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top