Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 5)

I Believe

Nguyên tác: I Believe Trình bày: One Word - Solomon Islands [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Con Cần Lời Chúa

Tựa đề: Con Cần Lời Chúa Sáng tác: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017 Giăng 13:3-8Đầy Tớ của Anh Chị Em “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ không đồng ý để Chúa rửa chân cho mình? Trước đó Chúa đã dạy họ về tinh thần phục vụ trong Chúa ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 4-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca - Chương 4-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Phước Nguyên Từ Trời – Khi Xem Muôn Vật

Tựa đề: Phước Nguyên Từ Trời  Nguyên tác: Come! Thou Fount of Every Blessing Lời: Robert Robinson (1758) Nhạc: Asahael Nettleton (1852) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)  - Bài số 28. Tựa đề: Khi Xem Muôn Vật Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài Số 20 [divide style=" ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017 Nê-hê-mi 4:15-23Kinh Nghiệm Chúa trong Bão Táp “Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất bại thế nào? Tại sao người Giu-đa phải vừa xây cất vừa cầm binh khí? Điều đó nói lên điều gì? Làm thế nào để bạn càng hiểu biết Chúa càng thêm khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Hãy Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế nào trước sự tấn công ráo riết của kẻ thù? Ông Nê-hê-mi đã khích lệ tinh thần của người Giu-đa ra sao? Ông kêu gọi người Giu-đa hãy làm gì trước sự ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa

Tựa đề: Sao Ngời Sáng Đêm Xưa Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Baptist Reservoir, Úc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Ban Đầu

Tựa đề: Hội Thánh Ban Đầu Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hội Thánh Ban Đầu để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thành Thánh

Tựa đề: Thành Thánh Nguyên tác: Holy City Sáng tác: Stephen Adams Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 903 Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top