Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2017 Gióp 10:18-22Nguồn An Ủi Vững Bền “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang có tâm trạng nào? Ông ...

Read more

The Brooklyn Tabernacle Singers in Rome

...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 13-21

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 13-21 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2017 Giăng 13:18-20Đấng Thêm Sức Mạnh “Hiện bây giờ, Ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin Ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà Ta đã sai, tức là tiếp Ta; hễ ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến” (câu 19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ điều gì với môn đệ ...

Read more

Agustín Barrios: La Catedral – Guitar

Tác phẩm: La Catedral Tác giả: Agustin Barrios (1885-1944) Trình bày: Gabriel Bianco [divide style="2"] Vài nét về tác phẩm: La Catedral - Thánh Đường - là một tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Paraguay, Agustín Pío Barrios  (1885-1944).  Tác giả diễn tả những cảm xúc nội tâm sâu lắng của mình sau khi ông thật sự hiểu biết và tin nhận Chúa.  La Catedral được Agustín Pío ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017 Giăng 13:12-17Biết và Làm Theo “Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đệ có ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần phải thế nào để được phước? Dạy mà không sống đúng, biết mà không làm theo thì gây nên những tác hại như thế nào? Bạn có bằng lòng sống theo Lời ...

Read more

Hallelujah

Nguyên tác: Hallelujah Sáng tác: Leonard Cohen Trình bày: Alexandra Burke [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ưu Tiên Trong Đời Sống

Tựa đề: Ưu Tiên Trong Đời Sống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:33  Diển giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin bấm vào tựa đề Ưu Tiên Trong Đời Sống để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017 Giăng 13:3-11Chỉ Cần Rửa Chân “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế nào? Khi ông đòi được rửa tay và đầu thì Chúa đáp ra sao? Chúa muốn dạy gì khi Ngài nói “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”? Bài học ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:25-36

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 7:25-36 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có theo dõi báo chí về cuộc đời của một nhân vật nổi tiếng nào hay không?  Nếu bạn có dịp gặp và nói chuyện với người đó, bạn sẽ hỏi điều gì?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Nhóm người nào đã lên tiếng vào lúc này? Họ nói gì (7:25)?  Tại sao họ biết về việc này rõ hơn những người ở xa về dự lễ?  Vấn đề khiến họ thắc mắc là gì (7:26)?  ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top