Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 3)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:37-39

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 7:37-39 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn thèm được uống một ly nước lạnh không? Lúc nào?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus đã làm gì trong dịp quan trọng này? Chúa công bố điều gì?  Ai là người được mời?  Họ được mời đến với ai?  Họ sẽ làm gì khi gặp Chúa (7:37)? Người tin Chúa sẽ nhận được điều gì (7:38)? Dòng nước sống m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017 Giê-rê-mi 6:1Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem “…Chúa biết người thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu Danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác” (II Ti-mô-thê 2:19b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong mười hai chi phái chỉ có chi phái Bên-gia-min nhận được kêu gọi hãy chạy trốn để được yên ổn? Có sự khác biệt nào trong mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền ở hai câu Kinh Thánh 4:6 và 6 ...

Read more

When Love Was Slain

...

Read more

Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Chương Trình Thờ Phượng - Nissi Worship - Tháng 5/2017 Video credit: Nissi United [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Tê-sa-lô-ni-ca - Chương 1-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Nào

Tựa đề: Tình Yêu Nào Sáng tác: Tiến Nguyễn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2017 Giê-rê-mi 5:26-31Đấng Xét Lẽ Công Bình “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực duyên cớ người khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn” (Thi Thiên 140:12). Câu hỏi suy ngẫm: Tội lỗi nào được Chúa nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này? Có phải những người cô thế phải sống mãi trong sự bất công không? Thái độ của dân Chúa ra sao trước những sai trật của giới lãnh đạ ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – His Eye Is on the Sparrow

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. Wh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2017 Giê-rê-mi 5:26-31Tìm Sự Công Bình Ở Đâu? “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh của người nhử và bẫy chim nói lên điều gì? Người mồ côi và người nghèo khó tìm sự công bình ở đâu? Thực tr ...

Read more

Trở Về Nhà Cha

Tựa đề: Trở Về Nhà Cha Trình bày: Tina Lưu - Đức Trọng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top